Larry og Paulus

Larry og Paulus

Og Guds nåde.

Larry Trapp skapte i 1992 store overskrifter i USA, da han som profilert Ku Klux Klan medlem avsverget sitt hat , rev ned naziflaggene sine og ødela mange kartonger med hatlitteratur.

Hva skjedde med  Larry? Han møtte nåden. Hatet hans ble beseiret av den tilgivende kjærligheten han møtte hos en jødisk kantor og hans familie.

– De viste meg en slik kjærlighet at jeg ikke kunne la være å elske dem tilbake, sa Larry senere. De siste månedene av sitt liv brukte han til å søke tilgivelse hos forskjellige jødiske grupper og enkeltmennesker han hadde hatet.

Jesus hater ikke tilbake, han tilgir

I Bibelen møter  vi en mann, brennende i sitt hat mot kristne, Paulus. Han la ikke noe i mellom for å få kristne mishandlet og kastet i fengsel. Fortellingen lar oss også vite at Paulus ved et tilfelle er tilskuer når en kristen blir steinet til døde.

Men som med  Larry skjedde det noe radikalt med Paulus. Hva skjedde? Han møtte Nåden!

På vei til Damaskus møter Paulus sin ”fiende”, Jesus. Men Jesus hater ikke tilbake, han tilgir. Det snur livet på hodet for Paulus. Gjennom alle brevene hans kan vi ane dette pulsslaget; en grenseløs undring og takknemlighet over Guds nåde.

I 1. Kor 15:10 leser vi:
”Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg.”

Vi får være passive mottakere av Guds nåde

Ved Guds nåde er  jeg det jeg er. Ved Guds nåde er vi det vi er. Det handler om noe som skjer utenfor oss. Det er ikke vårt eget verk, men Guds, som frelste oss. Jesu død og oppstandelse er det avgjørende. Vi får være passive mottakere av Guds nåde: Det var Gud som skapte troen på evangeliet i hjertene våre, så vi kunne ta imot tilgivelsen i Kristus og bli Guds barn.

En slik himmelbillett-nåde ville vært nok. Men det stopper det ikke der!

Guds nåde er med Paulus, Guds nåde er med oss, presens – nåtid! Nåden gjør noe med og i mennesker som møter den. Nåden er aktiv!

Hva skjer når  nåden får gjøre sin gjerning? Hva skjedde med Larry? Hva skjedde med Paulus? Nåden virker kjærlighet. Larry kjente plutselig behov for å be om tilgivelse, Paulus tok til å forkynne evangeliet i øst og vest.

Det handler ikke om hvor flinke de er, det handler om Guds nåde.

Dagens andakt er skrevet av Eivind Bø, student i Oslo.

Bønn:
Kjære himmelske Far. Takk for din uendelig store nåde. La den forandre oss innenfra og virke kjærlighet i oss. Amen