Jeg er tegnet i Jesu hender

Jeg er tegnet i Jesu hender

Men ikke med penn...

Lost in translation

Lost in translation er en onsdagsserie her på iTro. Dette er del en av seks, skrevet av Knut Kåre Kirkholm.

Bibelen er opprinnelig skrevet på to språk; Det gamle testamentet (GT) på hebraisk, og Det nye testamentet (NT) på gresk. Å lese bibeltekster på de opprinnelige språkene gir oss ofte et større utbytte enn på norsk, som er et «fattig språk» sammenlignet med hebraisk og gresk.
Derfor dukker denne serien opp på iTro. I høst fikk du seks deler med NTs greske tekster som utgangspunkt. Nå er det hebraisk og GT som står for tur.

Bli med på jakt etter skjulte skatter i det hebraiske språket!

Da jeg var liten, reiste jeg ofte på leir i påsken. Da husker jeg at vi sang en sang som heter: ”Jeg er tegnet i Jesu hender”. Det er en enkel, men fin sang. Ofte hadde viJes 49,16som minnevers i forbindelse med denne sangen. Dette verset har jeg alltid vært glad i, og jeg har forstått at det har noe med Jesu sår å gjøre. De han fikk i hendene på Golgata.
”Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg,
dine murer står alltid for meg.”

Å risse inn med en metallgjenstand

Hvis jeg slår opp i min hebraiske bibel, blir dette verset enda bedre. På hebraisk brukes verbet ”chakak” (”ch” uttales som i tyske ”ach”). Det er et verb som betyr ”å tegne” eller ”å risse”. Det brukes gjerne i forbindelse med at man skal risse noe inn i en stein eller en tavle. Og på gammeltestamentlig tid var dette en svært vanlig måte å skrive ned noe på. Man har for eksempel funnet mange steinstøtter fra den tiden, hvor viktige navn og hendelser er risset inn.
Hvis vi skal oversette dette hebraiske ordet litt fritt, kan det bety ”å risse inn med en metallgjenstand”. For når man skulle skrive noe på en stein, brukte man gjerne hammer og meisel.

Naglemerkene i hendene hans forsvant ikke

Jes 49,16lover meg at Gud har tegnet meg i sine hender. Og det har han ikke gjort med penn og blekk, men med en skarp metallgjenstand. Da Jesus ble korsfestet var det jo nettopp det som skjedde. To skarpe metallgjenstander lagte dype merker i Jesu hender og naglet ham fast til korset.
IJoh 20,27sier Jesus til en tvilende Tomas: ”Rekk din finger hit, og se mine hender. Og rekk din hånd hit, legg din i min side, og vær ikke vantro, men troende!” Da Jesus stod opp fra graven ble kroppen hans forvandlet. Men det var noe som ikke ble forandret. Naglemerkene i hendene hans forsvant ikke, de har han nemlig ennå. Og slik er det, fordi de ble risset inn der med en skarp metallgjenstand – hammer og spiker. Jeg er tegnet i Jesu hender!

Illfoto: Wiedmaier på flickr.com

Lost in translation

Lost in translation er en onsdagsserie her på iTro. Dette er del en av seks, skrevet av Knut Kåre Kirkholm.

Bibelen er opprinnelig skrevet på to språk; Det gamle testamentet (GT) på hebraisk, og Det nye testamentet (NT) på gresk. Å lese bibeltekster på de opprinnelige språkene gir oss ofte et større utbytte enn på norsk, som er et «fattig språk» sammenlignet med hebraisk og gresk.
Derfor dukker denne serien opp på iTro. I høst fikk du seks deler med NTs greske tekster som utgangspunkt. Nå er det hebraisk og GT som står for tur.

Bli med på jakt etter skjulte skatter i det hebraiske språket!