Han gjorde det for meg

Han gjorde det for meg

Jesus var et ekte menneske, som ble pint til døden. Han gjorde det av kjærlighet. Han gjorde det for deg og meg.

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.

Før Jesus døde på korset i påsken, holdt Han sitt siste måltid med disiplene. Det er på grunn av dette måltid og de ordene Jesus sa da, at vi den dag i dag feirer nattverd.

Nattverden er et nådemiddel, det vil si at det er ett av flere midler vi kan bruke for å motta nåden. I nattverden er vi kun mottakere og vi trenger ikke å gjøre noe. Vi kan bare ta del i måltidet, et måltid alle kristne før oss, alle kristne nå og alle kristne etter oss også vil ta del i. Det vitner om den store kjærligheten Jesus har til oss alle. Og gjennom nattverden kan vi bare si takk og ta imot.

Kunne kjenne smerte

Men denne kjærligheten har kostet Jesus dyrt. I det siste har jeg tenkt på Jesu ord i Lukas 22,42-44:

«Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og bad enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.»

For at vi skulle bli frelst måtte Jesus komme til jorden som et menneske. Et menneske som deg og meg. En som kunne kjenne smerte, bli fristet og føle sorg.

Et ekte menneske pint til døden

Heldigvis skiller Jesus seg fra oss ved at Han fulgte Guds vilje, alltid. Men her får vi et innblikk i hva Jesus kjente på før Han ble hengt på korset. Dersom det var mulig, ønsket Han å slippe. På tross av dødsangsten fulgte Jesus Guds plan og ofret livet for oss. Han døde og stod opp igjen for våre synder. Det er noe som er viktig å tenke over.

Det er lett at historien om Jesu død og oppstandelse bare blir noe vi har lært oss. Det blir en historie. Men tenker du over at dette faktisk var et ekte menneske som ble pint til døden for din skyld?

Litt senere i Lukas står det om de to røverne som hang på kors ved siden av Jesus, den ene spottet Jesus, men den andre sa:

«Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger. Men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og han sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!» (Lukas 23,40b-43)

Og dette er grunnen til at Jesus døde for oss. Vi skal også, en dag, få være med Jesus til Paradis. Og det gjelder alle oss kristne. Derfor er det en ekstra ting som er fint med nattverden. Den er for alle som har gått før oss på vei til Paradis, den er for alle som går med oss på vei til Paradis og den er for alle som kommer etter oss på vei til Paradis.

Vi kan alle få komme til Paradis på grunn av Jesu offer, og det var derfor Han gjorde det, selv om det kostet Ham. Han gjorde det av kjærlighet. Han gjorde det for deg og meg.

John Olav Selstø

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.