Det er det «idiotiske» budskapet om Jesus på korset som redder mennesker

Det er det «idiotiske» budskapet om Jesus på korset som redder mennesker

Gud er ikke mot menneskelig visdom, men han valgte en annen frelsesvei.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i 1 Kor 1,18-25:

For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. Det står jo skrevet:
 Jeg vil ødelegge de vises visdom,
 og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

Du kan også lytte til andakten her: 

Fra fariseer til Jesus-følger

Paulus er en interessant person. Du kjenner kanskje historien hans? Han tilhørte en spesiell gruppe i Israel som ofte kommer dårlig ut i Bibelen, fariseerne.

Ja, mange av dem var selvrettferdige og fikk ofte refs av Jesus, men mange av dem var utrolig bra folk. Nikodemus var for eksempel én av dem.

Og de var også intellektuelle. De kunne blant annet hele Det gamle testamentet utenat. Det er ganske imponerende!

Hans tidligere tilbedelse av Gud hadde nemlig ikke plass til Jesus som Guds utvalgte Messias.

Paulus ble etter hvert omvendt til Gud, eller kanskje vi skal si – omvendt til Jesus.

Hans tidligere tilbedelse av Gud hadde nemlig ikke plass til Jesus som Guds utvalgte Messias. Men det endret seg, og Paulus brukte mange år på å lese Det gamle testamentet igjen (som han jo kunne utenat) nå med nye øyne (Gal 1,17f).

Ikke en prestasjon

En samlet kristen verden har mye å takke Paulus for. Han brukte sine sterke intellektuelle evner til noe godt!

Men nettopp sine skarpe evner brukte Paulus til å fortelle noe viktig: kristendom handler ikke om å ha skarpe evner!

Her er det ikke snakk om å «klare det» i kraft av seg selv. Det er ikke slik at den ypperste form for filosofi eller den klareste tanke i seg selv fører frem til Gud.

Paulus måtte ikke «bare skjønne litt mer» eller «strekke seg litt til» før sin omvendelse. Nei, Gud har ordnet det på en helt annen måte. Faktisk på motsatt måte.

Korsets dumhet

Gud gjør et poeng av at det er en helt annen vei som fører frem. Det er korsets dårskap som fører til ham. Dårskap er et lite brukt ord i dag. Men vi skjønner at det ikke er et skryteord. Idioti eller dumhet kunne også vært brukt.

Gud valgte å åpne en frelsesvei på sin måte.

Her ligger hemmeligheten i kristendom, i Bibelen, i troen på Jesus. Det er det «idiotiske» budskapet om Jesu kors som mennesker frelses ved.

Det er det motsatte av å «ha skjønt det», strekt seg langt nok eller «bare tenke litt klarere». Jesus ga livet sitt for ugudelige mennesker og gir frelsens gave til enhver som tror på ham. Gud er ikke mot menneskelig visdom, men når vi skulle frelses måtte en annen vei velges.

For lettvint og enkelt?

For jødene ble det for lettvint, tenk at tro alene skulle kunne gjøre så store ting?! Man må da følge loven og Guds bud for å ha med Gud å gjøre?

For grekerne ble det for enkelt, dette stiller jo ingen krav til intellektuell kapasitet. Er det ikke noen vanskelige begreper og konsepter å gripe her?!

Nei, Gud valgte å åpne en frelsesvei på sin måte. Ved tro på den korsfestede Jesus kan hvem som helst komme og få del i det aller viktigste i livet, det evige livet sammen med Gud. Selv «idioter» kan høre og tro på det.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen