Valg av livspartner kan være avgjørende for hvor retningen i livet går

Valg av livspartner kan være avgjørende for hvor retningen i livet går

Gud ønsker at vi skal ha gode og trygge ekteskap.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Bibelteksten finner vi i Markusevangeliet 10,2-9.

2 Noen fariseere kom og spurte ham: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» De ville sette ham på prøve.  3 «Hva har Moses påbudt dere?» sa han.  4 De svarte: «Moses har tillatt mannen å skrive skilsmissebrev og sende henne fra seg.»  5 Da sa han til dem: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses gitt dere dette budet.  6 Men fra begynnelsen av, ved skapelsen, skapte Gud dem som mann og kvinne.  7  Derfor skal mannen forlate sin far og mor og holde fast ved sin kvinne,  8  og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp.  9 Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Du kan også lytte til andakten her:

Bibelen belyser ekteskapet

Det er klar tale fra Jesus om at vi ikke skal skille det Gud har sammenføyd. Likevel klarer vi ikke alltid å ta vare på de relasjonene vi har gått inn i. Dette bekrefter og begrunner Jesus ved å si «fordi dere har så harde hjerter».

Heldigvis ser Gud våre relasjoner. Han ser hva som er skadelig og hva som kan leges. Gud ønsker at vi skal ha gode og trygge ekteskap.

Jesus kommer med en hjelpende hånd inn i ekteskapsspørsmålet. Han bruker kroppen som et bilde på ekteskapet for å lære oss noe om hva relasjonen vil innebære. Bildet kan hjelpe oss til å forstå hvordan få et godt og funksjonelt ekteskap.

Ekteskapet som én kropp

«Så er de ikke lenger to; de er én kropp» sier Jesus. Kroppen symboliserer mangfoldighet, samhold og enhet.

En kropp består av ulike lemmer der alle lemmer er viktige for at kroppen skal fungere. I en ekteskapelig relasjon er kartleggingen av hverandres gaver og funksjoner viktige for å leve sammen.

Når vi velger partner er det viktig at man vil i samme retning.

Gjennom å kartlegge de ulike lemmene hos hverandre kan det være enklere å forstå hverandre, verdsette hverandre og se hvilke funksjoner som eventuelt mangler eller som krasjer.

Det er viktig å huske på at å være én kropp ikke betyr at man skal være like; kopier av hverandre. Men man skal sammenføyes med sine ulikheter og likheter. Og sammen arbeide mot det samme målet.

Det store valget

Når vi velger partner er det viktig at man vil i samme retning. Derfor må vi snakke om verdier og ønsker for livet. Om føttene ikke er koordinert mot samme retning kan kroppen slites ut og brytes ned.

Der er ordene fra Salomos ordspråk gode å ha:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det» Ordspr. 4,23

Valg av livspartner kan være avgjørende for hvor retningen i livet går. Velg derfor en som kan være med å gå veien mot evigheten.

Gjennom Bibelens skrifter blir vi kjent med Guds gode rammer og ønsker med våre liv.

Retningen må hele tiden testes og kalibreres. Gavene og talentene må øves på, snakkes om og verdsettes. Inkluder Gud i disse prosessene.

Gjennom Bibelens skrifter blir vi kjent med Guds gode rammer og ønsker med våre liv. I bønnen møter Gud oss med lyttende ører og vil svare oss.

Kristus som hode

I Bibelens brevlitteratur blir kroppen brukt som bilde på menigheten der Jesus er hodet. Dette kan også overføres til ekteskapet.

Inviter Jesus inn i ekteskapets enhetlige kropp. La Jesus være med å forme og bygge opp ekteskapet.

I Forkynneren står det «en tretvinnet tråd ryker ikke så fort» (Fork. 4,12b). Et ekteskap bestående av deg, din partner og Gud vil gjøre relasjonen sterkere.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen