Da Gud kom til oss

Da Gud kom til oss

Det at Gud, himmelens og jordens skaper, kommer oss i møte er noe av det mest usannsynlige og største som har skjedd oss, skriver Øivind Kringstad i dagens andakt.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Matt 21:1-11:

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted  og sa til dem:

«Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg!  Og om noen kommer med spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da skal han straks sende dem med dere.»  

Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:

    Si til datter Sion:
    Se, din konge kommer til deg,
    ydmyk er han og rir på et esel
    og på trekkdyrets fole.

Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt,  og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp.  Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og strødde på veien.  Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:

     Hosianna, Davids sønn!
     Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
     Hosianna i det høyeste!

 Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de spurte: «Hvem er dette?» Og mengden svarte: «Det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.»

En spesiell fastetid

Det er advent og tiden når vi virkelig tuner oss inn mot jul er i gang. Nå er det liksom skikkelig lov med julemusikk og julenisser både her og der! Men – det er ikke jul ennå. Advent er først. Vet du hva den markerer? Det er nemlig mer enn bare forberedelse til julen.

Advent betyr jo ventetid og i noen sammenhenger var det tidligere også en spesiell fastetid, altså at man avstod fra mat, blant annet, for å fokusere på noe annet. I adventstiden handler dette «noe annet» om ulike sider ved at Jesus kommer.

En smak av himmel

De kommende søndagene vil det være temaer som handler om at Jesus kommer her på iTro. At han kom til jorden, at han inviterer oss til å komme til hans sted (i himmelen), en bekreftelse på at Jesus virkelig var den lovede, han som skulle komme, og til sist Marias lovsang hvor hun priser Gud for Jesus.

I første omgang kan det jo virke litt merkelig at teksten fra Bibelen i dag handler om påsken. Jesus kom ridende inn i Jerusalem til det som skulle bli hans siste påske. Han red på et esel og ble tatt imot som en helt. Det er jo nesten som en forsmak på lovprisningen som skal være i himmelen, er det ikke?

Gud kom til oss

Men når vi tenker på dette med advent og at advent handler om at Jesus kommer skjønner vi kanskje mer av det: Jesus kom til folket.

Jeg har nylig vært med på et kurs om å nå muslimer med evangeliet. «Tro mellom venner» er utviklet i England og oversatt til norsk. Målet er at vanlige kristne settes i stand til å bli venner med muslimer og deler evangeliet med dem. Veldig bra kurs!

Der lærte vi også litt om forskjellene på Islam og kristen tro hvor dette er en av de viktigste ulikhetene: Gud kom til oss. Han har oppsøkt oss. En uhørt tanke for en muslim.

Når du leser dette i adventstiden skal du altså ta med deg dette: Jesus kom for deg

Er man oppvokst i en kristen sammenheng blir nemlig dette fort selvfølgelig. Det skulle liksom bare mangle! Han elsker oss jo! Vi har lett for å tenke at Gud bare værsågod får stille opp. At jeg kan kreve at han jo ordne opp i ting når verden er slik på tverke og han likevel sier han elsker oss.

Men dette er jo en vridd virkelighetsforståelse. Det at Gud, himmelens og jordens skaper, kommer oss i møte og oppsøker oss er noe av det mest usannsynlige og derfor største som har skjedd oss!

Han er hellig, utskilt, totalt annerledes og hel i seg selv. Vi er langt i fra hellige, vi er ikke hele og lever liv sammenblandet av godt og ondt, om hverandre. Uten noen reell mulighet til å ha kontakt med Ham. Men han oppsøkte oss og ble som oss. Gud ble menneske.

En oppfyllelse

I teksten øverst gjøres det også et poeng, flere ganger, av at «ordet skulle oppfylles». I min Bibel er noe av det som da kommer i kursiv. Teksten i kursiv er hentet fra ulike steder i Det Gamle Testamentet.

Poenget er: det som skjedde med Jesus skjedde akkurat som det skulle skje. Eselet, hyllingen. Nøyaktig som forutsagt.

Jesus kom for å bli en av oss slik at han kunne frelse oss. Og det ble ikke bestemt uka før! Profetier mange hundre år tidligere forutsa det. Alt skjedde som det skulle.

Ja, faktisk før profetiene også. I Johannes Åpenbaring står det at han «ble slaktet fra verdens grunnvoll ble lagt» (Norsk Bibel Åp. 13:8). Altså før denne verden ble til.

Jesus kom for deg

Når du leser dette i adventstiden skal du altså ta med deg dette: Jesus kom for deg. Det som skjedde med ham skjedde som det skulle.

Han skulle virkelig frelse alle mennesker fra deres synder (som navnet hans også betyr). Og han kommer til deg nå for å fortelle deg at du er en av dem han så gjerne vil ta seg av.

John Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.