Bibelske forbilder

Bibelske forbilder

De bibelske forbildene er ikke perfekte mennesker. Men selv om både de og vi er fulle av feil vil Gud bruke oss og ha fellesskap med oss.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Aslak Ånestad. Aslak er 23 år, kommer fra Varhaug, og studerer nå teologi på Fjellhaug internasjonale Høgskole i Oslo.

Noen ganger er det spennende å lete etter forbilder i Bibelen. Og det er mange å ta av, ihvertfall når man vil finne helter for en spesiell side av livet.

Trenger man et  kvinnelige forbilde om trofasthet, så er det lett å finne historien om Rut og svigermora. Eller er det historien om en stor leder vi trenger å høre, går vi ofte til historiene om David som gjorde Israel stort og rikt.

David var en mann etter Guds hjerte, men likevel langt fra feilfri

Det er mange  flotte historier om ulike mennesker som har vært en del av Guds arbeid og som har blitt brukt i hans plan. Og mye av det fungere ypperlig som forbilder for oss i dag. Likevel er det slik at om vi virkelig går historiene til disse personene i sømmene, finner vi alt annet en feilfrie mennesker.

Vi ser blant annet at selv om David var en mann etter Guds hjerte, var han likevel langt fra feilfri. Hans feiltrinn med den gifte kvinnen Batseba er det mest fremtredende. Likedan går med alle de andre bibelske forbildene jeg finner. Det er alltid noe som ikke er helt som det skal være. Om du leter aldri så lenge, tror jeg ikke du finner en eneste bibelhelt som var perfekt i alle ting.

Bibelens vanlig menn og kvinner er forbilder for oss

Hvordan reagere vi  når bildene av Bibelens helter fra søndagsskolen går i knas? Blir vi skuffet, eller blir vi lettet? Skuffet fordi vi håpet på et perfekt bilde, en skikkelig helt, som vi kunne stole fullt og helt på. For det er litt skuffende å se at Guds tjenere som Moses og Paulus, ikke er perfekte. De er syndere som oss. Vi heier jo på dem, nesten som helten i en film. Og da er det bittert når glansbildet ødelegges. Men sannheten er jo at heltene er skrøpelige mennesker som oss.

Eller er vi lettet fordi de faktisk viser seg å nettopp være skrøpelige mennesker som oss? For hva betyr det? Det betyr at heltene og forbildene vi finner gjennom hele Bibelen, ikke var så ulike deg og meg. Og om Gud kunne bruke disse menneskene på en slik måte at vi i dag kan lese i Bibelen om deres rolle i Guds plan, betyr kanskje det at Gud kan bruke oss også?

Uansett om vi blir skuffa eller lettet, må man kunne se at Bibelens vanlig menn og kvinner faktisk er forbilder for oss. Først og fremst fordi det er slike Gud vil ha, ikke rynkefrie glansbilder, men vi som er fulle av feil vil han også bruke og ha fellesskap med.

Jesus er Forbildet med stor F

Videre er det  deilig å se at en mann som Paulus, en som forfulgte kristne, kan ende opp med å bli den mest sentrale misjonæren vi hører om i Bibelen. Eller David, som vi vet gikk på en smell, men som vi likevel leser er kongen alle andre sammenliknes mot.

Bønn

Gud, hjelp oss og se dine tidligere tjenere som de var. Hjelp oss når vi leser Bibelen så vi kan forstå mer av din vilje og din plan. La oss se at selv i vår skrøpelighet, vil du ha oss. Amen

Gud leter ikke etter perfekte mennesker til å sette inn i planen. Han vil ha mennesker som forstår at det eneste mennesket som har vært perfekt, har gjort alt for oss. Altså er det slik at vi kan lete gjennom Bibelen og bare finne mennesker som har mange av de samme manglene som oss. Utenom Jesus da, Bibelens store unntak. Og
Jesus er Forbildet med stor F.