Å sykle «Dødsveien», med flere hundre meters stup ved siden av, fikk meg til å tenke på om det egentlig er farlig å dø.

Å sykle «Dødsveien», med flere hundre meters stup ved siden av, fikk meg til å tenke på om det egentlig er farlig å dø.

På (trygg) dødsvei.

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.

Med tåke overalt, kunne man ikke annet enn å konsentrere seg om grusvegen foran seg.

Vi syklet den såkalte «dødsvegen», der det går flere hundre meter rett ned utenfor skrenten, og rekkverk har de ikke hørt om. Går det galt, så går det faktisk galt.

På vei nedover prøvde jeg ikke å tenke så mye på muligheten for å dø. Til slutt konkluderte jeg med at det sikkert var farligere å kjøre i trafikken enn å sykle ned den veien.

Er det farlig å dø?

Men når alt kommer til alt, så skal jeg (hvis ikke Jesus kommer tilbake før) dø en gang. Døden kan virke skummel. Det vi vet er at døden ofte fører med seg smerte, den oppleves vond for de som står rundt. Den gjør at man sitter igjen med savn, og en klump i magen, full av tårer.

Det å miste noen «på veien» er vondt, spesielt hvis de ikke gir noen forvarsel, ingen grå hår, og sykehuset har ikke blitt «hjem» ennå.

De fleste mødre (og fedre) har et innebygd bekymringsgen, der barnet (uansett alder) for alt i verden må unngå å skade seg, unngå det som er farlig. Man må bare gjøre det som er trygt. Ytterste konsekvens av det farlige er døden. Men er det egentlig så farlig å dø?

– Det er trygt å dø

I boka «Fryktløs» av Max Lucado, skriver han – «Det er trygt å dø». De fleste i verden vil ikke vere enig med dette, men også Jesus sier dette i Johannes 11,25-26:

«Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.»

Senere skriver Paulus i Rom 8,18:

«Jeg mener at det vi må lide i den tiden som nå er, ikke kan regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår».

Og i Fil 3,20:

 «For vi har vårt hjemland i himmelen»

Døden er bare en overgang

Døden er vår utgang. Det gjelder alle mennesker. Men hvordan inngangen blir, hva som venter oss bak dødens dør vil være forskjellig. Bak døden venter enten evig liv, eller evig pine.

Og Jesus sier hvem som har evig liv – Den som tror på meg. Han sier for hvem det er trygt å dø. Døden er for de som har tatt imot Jesus, bare en overgang til å kunne omfavne Jesus og leve sammen med han, for evig. Det er trygt å dø for den som tror på Jesus.

 «Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham» (Joh 3,36).   

Hva venter deg bak dødens dør? Vil det være trygt for deg å dø?

Andakt

Hver søndag legges det ut en ny andakt, skrevet av en av iTros faste andaktsskribenter.