7 grunner til at bibelen er troverdig

7 grunner til at bibelen er troverdig

Du kan tro på Bibelen med stor frimodighet.

iBibelen

Denne saken ble opprinnelig publisert i 2017 og er gjengitt med forfatters tillatelse.

Kilder og videre lesning:
Salem.no – Denne artikkelen i utvidet form
Damaris – Bibelens troverdighet
SnakkOmTro  – Spørsmål om Bibelen
Taleserie fra Saddleback –  Apologetics

Av og til skjemmes vi over at vi tror på noe «overnaturlig.» Men visste du at vi kan tro på Bibelen med stor frimodighet? La meg gi deg sju grunner for at Bibelen er troverdig.

1 Utenombibelske kilder

Jesus blir nevnt hele 11 ganger i utenombibelske kilder. Sammen gir disse et bilde av Jesus som bekrefter det bildet vi kjenner fra det nye testamente (NT). Dette gjør at det er anerkjent av historikere at Jesus har levd, at han gjorde mirakler, at han ble korsfestet og at han ble kalt Kristus.

2 Manuskriptenes antall

Dersom du skal undersøke om en historie er sann, er det bra å ha få vitner, eller er det bra å ha mange vitner? Jo, en ønsker flere vitner for å bekrefte en historie.

La oss sette Bibelen i kontekst til andre kjente, samtidige personer.

  1. Vi har 10 kilder til livet om Julius Cæsar.
  2. Til Homer sin bok Illiaden har vi 643 manuskriper.
  3. Men til NT har vi hele 24.633 manuskripter!

Historien om Jesus er uendelig mye mer bevitnet enn noen andre personer fra antikken. Hvorfor tvile på Bibelen da? 

3 Historiske detaljer

Myter blir til ved vage detaljer «In a galaxy far, far away.» Dette stemmer ikke med Bibelen. Den gir nøyaktige historiske og geografiske detaljer som viser seg å være korrekte. Forfatterne har ikke slurvet med fakta. Det gjør at vi kan sjekke i historiebøkene at detaljene i Bibelen stemmer.

4 Arkeologiske bevis

Arkeologien i senere tid bekrefter at Bibelen er historisk sann. Arkeologer har så langt jeg vet ikke finnet arkeologiske funn som går imot Bibelen. Den har snarere bekreftet dens troverdighet.

5 Flaue vitnesbyrd

Ingen finner på løgner for å få seg selv til å se dårlig ut, med mindre en faktisk forteller sannheten. Det som er flaut for forfatteren eller for saken, er sannsynligvis sant. Hvis vi ser slik på Bibelen, kommer den usedvanlig bra ut. Når Jesus trengte støtte, forlot alle disiplene ham. De tvilte på oppstandelsen. De er noen pyser. De gjemmer seg. Jesus ble sett på som gal. Han ble korsfestet – den verste døden for en kriminell. Forfatterne skriver om dette fordi det er sant. De ville aldri funnet på å skrive dette om de skulle skrive en løgn.

6 Bibelens helhet og enhet

Når flere kilder uavhengig av hverandre får ca det samme bildet av en person eller en historisk hendelse, da er saken mer troverdig. Det er som rykter. Du kan høre noe som er helt utenomjordisk, men jo flere vitner du får uavhengig av hverandre, jo mer troverdighet får saken.

Igjen skårer Bibelen utrolig høyt. Mer enn 30 forskjellige forfattere skriver 66 bøker over en periode på 1600 år. Dette blir skrevet på tre forskjellige språk i mange forskjellige land. Men likevel, fra 1. Mosebok til Åpenbaringsboken forteller alle disse bøkene til sammen én historie. Og profetier som er hundrevis av år gamle blir oppfylt av Jesus. At alle bøkene samstemmer så bra, vitner om at Bibelen ikke er tilfeldig, men at det er én som står bak.

7 Jesu og Den Hellige Ånds vitnesbyrd

Jeg tror Bibelen er Guds ord og troverdig fordi Jesus selv sier at den er det. Den Hellige Ånd arbeider i oss gjennom Bibelen. Det har jeg erfart i løpet av mange år med bibellesning. Bibelen gjør noe med meg. Du kan kanskje si at det er rein overtro.

Nei, vil jeg si. Det er min erfaring. At Guds ord taler til meg, at det er sant og at det er trygt nok til å stole på. Min erfaring trenger ikke noe argument. Jeg har opplevd det. Jeg er Guds barn, og jeg kjenner Guds stemme. Prøv og smak! Kjenn at Bibelen er troverdig!

iBibelen

Denne saken ble opprinnelig publisert i 2017 og er gjengitt med forfatters tillatelse.

Kilder og videre lesning:
Salem.no – Denne artikkelen i utvidet form
Damaris – Bibelens troverdighet
SnakkOmTro  – Spørsmål om Bibelen
Taleserie fra Saddleback –  Apologetics