Vismennenes jul

Vismennenes jul

Stjernen ledet mennene fra østen til Kongenes Konge.

Juleevangeliet

Denne julen vil iTro fortelle om juleevangeliet fra en litt annen vinkling, ved å fokusere på hvordan det må ha vært for noen av de personene som på forskjellige måter opplevde hendelsene på nært hold.

Det lille barnet i krybben fikk forskjellige gjester, det var ikke bare fattige gjetere som kom for å prise ham, også noen vismenn fra østen kom for å finne kongen.

«Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Matteus 2, 1-2

Stjernen

Det står ikke så mye i Bibelen om hvem disse vise mennene egentlig var. Konger, sjeiker eller stjernetydere, de hadde i hvert fall gode ressurser. De hadde sett et naturfenomen, en uvanlig sterk stjerne, og koblet sammen at her måtte det ha skjedd noe viktig. De hadde sikkert lest mange forskjellige gamle skrifter og profetier, men det er absolutt ikke sikkert at disse mennene fra østen trodde på jødenes Gud. Men stjernen ledet dem på en reise for å finne Israels konge.

Vismennene og deres historie gir oss et innblikk i hvordan Gud kan åpenbare sannhet for oss på forskjellige måter. Helt fra gammeltestamentlig tid har mennesker sett skaperverket og alt det vakre i verden og fått en undring over og større forståelse av Guds storhet. Gud åpenbarer seg først og fremst til oss i Bibelen, men noen ganger åpenbarer han sin storhet gjennom under og mirakler. Samtidig kan vi kan alltid se hans avtrykk i skaperverket, og da ser vi jo egentlig rett på et av Guds største mirakler.

«Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra.» Matteus 2, 10-11

Kongenes konge

Vi kjenner oss kanskje ikke så mye igjen i disse mennene, men det er helt klart at vi liker å leve som konger. Vi vil være konger i våre egne liv, og kanskje konger over andre? Da kan vi plutselig relatere oss litt til vismennene likevel. De som stolte på sine egne observasjoner og tolkninger, som sikkert hadde mange som så opp til dem og spurte dem om råd. Vi ønsker jo å påvirke de rundt oss, og vi ønsker å ha kontroll og bestemmelsesrett i vårt eget liv. Men i krybben fant vismennene kongenes konge, han som alle en gang skal knele for.

Lar vi Jesus være konge i våre liv? Jeg synes det er vanskelig, jeg liker å ha kontroll selv. Selve syndefallet bunner jo i at vi ville råde over oss selv, og gjøre det vi selv syntes var best. Ønsket om å være vår egen Gud og Konge ligger dypt i oss. Kongenes konge vet hva som er best for oss, og ønsker å bli den eneste kongen i våre liv. For at han skal bli det tror jeg vi trenger å leve tett inntil han, knelende ved krybben.

Det begynte i Betlehem da gjetere og vise mennene bøyde kne for Jesusbarnet. En dag skal alle verdens konger bøye seg for Jesus. Alle mennesker i hele verden skal se at han er Kongen.

Sang til ettertanke – He Shall Reign Forevermore – Chris Tomlin

Juleevangeliet

Denne julen vil iTro fortelle om juleevangeliet fra en litt annen vinkling, ved å fokusere på hvordan det må ha vært for noen av de personene som på forskjellige måter opplevde hendelsene på nært hold.