Syndens lønn er døden, vår lønn kan bringe liv

Syndens lønn er døden, vår lønn kan bringe liv

Hvis vi lar Gud få påvirke lønnen vår, så vil den kunne bli til velsignelse for flere mennesker, slik Jesu død på korset ble til velsignelse for oss.

Tema

Månedens tema på iTro i januar er «lønn».

Lønn handler om de pengene en som arbeider får for jobben som gjøres. Penger blir ofte veldig viktig og sentralt når vi snakker om lønn, men lønn kan være så mye mer. Temaet på iTro i januar er lønn.

Den første lønnen

Da jeg fikk min første lønn, var det utrolig stas. Plutselig hadde jeg masse penger på konto som jeg hadde jobbet for og som jeg kunne bruke på akkurat det jeg ville.

Det å få lønn er spennende, men Gud har lyst til å ta del i lønnen din og hjelpe oss til å forvalte og bruke pengene våre på en god måte.

Kast ikke vekk frimodigheten! For den gir stor lønn. (Hebr 10,35)

Hvis vi frimodig lar Gud ta del i våre penger, vil det resultere i stor lønn. Ikke i form av penger, men Gud har lovet at om vi er frimodige og nestekjærlig med våre medmennesker, så skal vi få lønn for det.

Han gir oss igjen for våre handlinger, gir lønn etter gjerning. (Job 34,11)

Jesus tok aldri betalt

Da Jesus levde tok ikke han betaling. Tenk om Jesus skulle kreve lønn for alle undrene og talene han holdt og gjorde? Da ville kun de rikeste, de skriftlærde og fariseerne hatt råd til å få besøk av han.

I stedet måtte han dø på korset for å betale for oss. Han betalte oss mennesker ut av synden for at vi skal få evig liv.

Nei, Jesus han var opptatt av menneskemøtene, handlingene og relasjonene våre, han var aldri ute etter penger. Jesus ønsket å lære oss mennesker å se hverandre, leve med hverandre og ikke kreve penger for de tingene vi gjør.

Men den som gjør urett, skal få lønn som fortjent. Her er det ikke forskjell på folk. (Kol 3,25)

Jesus betalte

Den største regningen som noen gang er betalt, ble betalt for deg og meg.

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 6,23.

Da Jesus kom ned til jorden, møtte han helt alminnelige mennesker. Han krevde ingenting tilbake. Han fikk ikke noe lønn for det han holdt på med.

I stedet måtte han dø på korset for å betale for oss. Han betalte oss mennesker ut av synden for at vi skal få evig liv.

Lønnen vi får for å gjøre gale ting, er døden. Vi er ikke fortjent et liv sammen med Gud. Men fordi Gud elsker oss så mye, tok Han vår betaling slik at vi kan leve i relasjon med han.

Ære Gud med lønnen din

Vi lever i en verden hvor penger og lønn er viktig, så det å se vekk fra økonomi er umulig. Penger er noe vi blir nødt til å forholde oss til, men det handler om måten vi velger å forholde oss til det på.

Jesus betalte vår største regning, Han døde for oss. Hvis vi lar Gud få påvirke lønnen vår, så vil den kunne bli til velsignelse for flere mennesker, slik Jesu død på korset ble til velsignelse for oss. Lønnen kan bli brukt til å vise folk hvem Jesus er!

Canva

Tema

Månedens tema på iTro i januar er «lønn».