Gud har en plan med ditt liv (hjelp!)

Gud har en plan med ditt liv (hjelp!)

Livet blir slitsomt om man alltid går rundt og lurer på om man er i Guds plan.

Gjesteleder

Denne gjestelederen er skrevet av Sven Arne Lundeby. Han jobber som leder for NLM ung Region Øst.

En av de mest brukte setningene på kristne talerstoler rundt omkring er «Gud har en plan for ditt liv». Sjøl har jeg sagt det både i andakter jeg har holdt og i samtale med folk.

Men jeg hadde lenge et litt anstrengt forhold til akkurat den setningen. Og jeg syns det var litt stressende å høre at Gud hadde lagt opp en plan for mitt liv. For hva hvis jeg ikke befant meg i den planen? Hva hvis jeg aldri fant ut hva planen var? Hva gjør det med min status som kristen?

NY BETYDNING

Etter hvert har jeg fått et mye mer avslappa forhold til dette. Og setningen «Gud har en plan med ditt liv» har fått en ny betydning for meg.

Tidligere tenkte jeg noe sånt som at Gud hadde laga en smal vei gjennom livet mitt, der hver eneste avgjørelse var et valg mellom å fortsette på denne veien eller gå andre veier som ikke var Guds ønske.

Som du skjønner blir det et slitsomt liv, der man aldri kan være sikker på at man er i Guds plan.

IKKE STRESS

Nå forstår jeg setningen på en annen måte. Jeg tror fortsatt Gud har en konkret plan for livet mitt. Men nettopp det at det er hans plan gjør at jeg ikke trenger å stresse med å finne ut av den. Min jobb er å søke han og holde meg nær han hver dag. Hans viktigste plan for meg er nemlig at jeg skal kjenne han og leve med han.

Så vil den konkrete veien hans bli mer tydelig for oss. Noen ganger ser vi den foran oss, men som oftest skjer det når vi ser oss bakover på de skrittene vi allerede har gått. Og en dag skal vi som er kristne få se hvordan hvert eneste valg og hver eneste hendelse ble forma av Gud til en vei som leder oss hjem til han.

Sangtips til saken: 

Gjesteleder

Denne gjestelederen er skrevet av Sven Arne Lundeby. Han jobber som leder for NLM ung Region Øst.