Det er lov å klage over et kjipt år, men det er samtidig grunn til å ha forventning til hva Gud kan gjøre

Det er lov å klage over et kjipt år, men det er samtidig grunn til å ha forventning til hva Gud kan gjøre

I Jesus har vi håp for framtiden, men det er også et håp for her og nå.

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Hæge A. Aasmundtveit.

Jeg tror vi alle kan være enige i at 2020 har vært et drittår.

D – R – I – T – T – Å – R

Selv om jeg allerede kan høre irettesettelsen fra sidelinjen om at fine, kristne folk ikke skal klage.

Vi har jo tross alt trukket gullstrået her i Norge, med få alvorlig smittede, delvis åpent samfunn og ingen portforbud.

Likevel, det har vært et kjipt år.

OK å klage

Jeg tenker vi har et forbilde i Bibelen, der en hel bok består av klagesanger til Gud.

Gud tåler at vi klager.

Det er på en måte en trøst at man hadde noe å klage over for så lenge siden også.

Å ikke ha noe å klage over er heller litt unormalt. Og kanskje ikke helt ærlig?

Gud bekrefter at han hører oss, og samtidig leder han oss videre og gir oss et nytt perspektiv.

Det skjer noe når man setter ord på hva man føler, og er ærlig med seg selv og Gud. Da blir man ofte litt mer åpen for at Gud griper inn i situasjonen.

Gud bekrefter at han hører oss, og samtidig leder han oss videre og gir oss et nytt perspektiv.

Han hjelper oss til å løfte blikket.

Omvendelse og tilbedelse

Midt i all fortvilelsen dukker det opp noen fine vers i Klagesangene 3,39-41:

«Hvorfor klager den som lever?
Hvorfor klager en mann over sin synd?
La oss ransake og prøve våre veier
og vende om til Herren!
La oss løfte hjerte og hender
til Gud i himmelen!»

Den som skriver dette ser at israelsfolket trenger å dreie kurs og vende tilbake til Gud.

Ren klaging uten å søke Gud fører ingen steder. Men ekte omvendelse og tilbedelse av Gud endrer alt.

En hjertesjekk

Nå som vi går inn i et nytt år, så bruk muligheten til å ta en liten hjertesjekk: Hva slags følelser bærer du på? Hvordan er relasjonen din til Gud nå?

Er det noe du trenger å legge framfor Gud eller vende deg om fra, så du kan få en ny start ved Guds nåde?

Snakk med noen kristne venner om dette, og søk Gud sammen.

Ha forventning til hva Gud kan gjøre i livet ditt når du kommer ærlig framfor ham.

Håp for her og nå

For selv om vi håper på at en vaksine vil gjøre samfunnet normalt igjen i 2021, så er det største håpet vi har i Jesus Kristus.

Uansett omstendighet så vet vi at det er Jesus som virkelig frelser og gjenoppretter oss.

Det er et håp for framtiden, men det er også et håp for her og nå.

Ha forventning til at Gud vil virke i livet ditt når du søker han med hele hjertet.

Så satser vi på at 2021 blir D – R – I – T – B – R – A !

Vanessa Schmid

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Hæge A. Aasmundtveit.