De som styrer

De som styrer

Ber du for Kongen?

Leder:

Ukas leder er skrevet av Narve Kragset Nystøyl.

De siste dagene har aviser og nyhetssendinger vært fylt av flyulykka der et norsk militærfly forsvant i nærheten av Sveriges høyeste fjell. Etter noen dager ble det bekreftet at flyet hadde truffet fjellet og eksplodert, og de fem offiserene om bord hadde omkommet.

Slike ulykker er  ufattelig triste, og naturligvis spesielt for de som mister familiemedlemmer, venner eller kolleger. Som kristne skal vi ikke gå uberørt av andre menneskers lidelser. Jesus går ikke uberørt, og derfor, når media gjør oss oppmerksom på slike tragedier burde det ikke koste oss så mye å sende opp en liten bønn for dem som lider.

Men det var ikke egentlig det jeg hadde lyst å si noe om i dag. Derimot vil jeg si noe om kongen. Og om statsministeren, og de militære lederne våre. Det er noe jeg har tenkt mye på siden terroren i Oslo og på Utøya i fjor sommer, og som denne ulykka minnet meg om.

De har en viktig oppgave

Når du har  vært på en gudstjeneste, har du kanskje lagt merke til at de ofte ber for styresmaktene? For kongen og statsministeren og de andre som styrer landet vårt. Det er ikke så rart. De har en viktig oppgave, og har viet livene sine til å tjene oss andre.

I et av brevene sine sier Paulus til Timoteus og menigheten han leder at ’jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over’ (1. Timoteus 2:1-3).

Be for konger og alle i ledende stillinger, sier han. De som styrer landet vårt gjør mye viktig, og tar mange viktige avgjørelser. Ofte kan vi være uenig i avgjørelsene de tar, og derfor er det spesielt viktig at vi ber om at de må få visdom til å gjøre det som er rett.

Men det er  noe som er enda viktigere: Kongefamilien, regjeringen og de militære lederne våre har tatt på seg ansvaret for vår sikkerhet og velferd. Når noe slår feil, når ulykker skjer, er det de som både har det øverste ansvaret, og som skal møte de som har det vondt.

Lederne våre har gjort sitt beste for å gi de etterlatte den hjelpen de trenger

De siste dagene har familiene til de som døde i flyulykken i Sverige vært samlet, sammen med militærledelsen. De har sørget sammen, og lederne våre har gjort sitt beste for å gi de etterlatte den hjelpen de trenger. I går var Kongen med på minneseremonien, og har uttrykt en hel nasjons medfølelse.

Det krever mye  å ta gode politiske avgjørelser. Men det krever enda mye mer å møte mennesker som står midt oppe sorg eller store vanskeligheter. Og det er kanskje en enda viktigere oppgave. Derfor skal vi huske på de øverste lederne i samfunnet vårt i bønnene våre. Vi skal be om at de må få visdom til å møte mennesker som lider på en god måte. At de må finne de rette ordene til trøst, og at de må klare å formidle medlidenhet på vegne av en hel nasjon.

Lederne våre har lovet å tjene oss andre. Det skulle bare mangle at vi ber for dem.

Ill.foto:  Fotolia.com