Ari Behns selvmord bør være en oppvekker for kristne

Ari Behns selvmord bør være en oppvekker for kristne

Det er mange mennesker i Norge som lider, og vi er kalt til å vise dem kjærlighet og håp.

Leder

Trenger du noen å snakke med?

Ring Kirkens SOS: 22 40 00 40

eller Mental Helse: 116 123

Du kan også sende melding eller chatte.

Det ble en dramatisk inngang i 2020 for mange i Norge etter nyheten om Ari Behns selvmord.

Hjelpetelefoner for selvmordsforebygging, Kirkens SOS og Mental Helse, opplevde så stor pågang i etterkant at regjeringen har økt bevilgningen deres med 10 millioner kroner.

De hadde bare kapasitet til å svare rundt 60 prosent av de som ringte i julen.

Maud Angelicas tale

I Ari Behns bisettelse holdt datteren, Maud Angelica, en tale til faren som ga dypt inntrykk på mange. Hun oppfordret alle som befinner seg i en vanskelig situasjon om å søke hjelp:

– Pappa må ha vært så sliten at han må ha følt at han ikke hadde noen annen utvei enn å dra fra denne verden. Men der tror jeg han tok feil. Det er alltid en utvei, sa Maud Angelica.

– Det er folk der ute som kan og vil hjelpe. Du kan få hjelp og ting kan bli bedre. Alle i denne verden fortjener kjærlighet og glede. Det gjør du også.

Mange mennesker lider

Det er utrolig viktig at selvmordsforebygging blir løftet fram i media og får økt støtte fra regjeringen. Folk trenger å høre at det er hjelp å få.

Kanskje har budskapet til Maud Angelica vært med på å redde liv.

Dette bør være en oppvekker for oss som er kristne.

Det er ikke usannsynlig at dette gjelder noen du kjenner.

For i vår iver etter å bygge menighet og kristne fellesskap, som jo er bra ting i seg selv, så hender det at vi glemmer at det er mennesker rundt oss som lider.

At det er så mange mennesker i Norge som er så langt nede i depresjoner, i smerte og i ensomhet – så fullstendig uten håp – at de vurderer å ta sitt eget liv.

Det er ikke usannsynlig at dette gjelder noen du kjenner.

Våg å komme nær

Vi lever i en kultur der man helst ikke skal «blande seg i» andres liv. Vi holder en respektfull avstand. Men Jesus har kalt oss til å elske mennesker:

«Du skal elske din neste som deg selv.» Matt 22,39

For å elske noen, må vi våge å komme nær. Å virkelig se menneskene rundt oss, og slippe dem inn. Det er i en nær relasjon vi kan oppdage at noen trenger hjelp, og at vi kan gi dem håp.

Men Jesus har kalt oss til å elske mennesker.

Kanskje er det noen på skolen din som trenger en oppmuntring. Eller en i ungdomsklubben som trenger en ærlig prat.

Er du villig til å ta deg tid til å oppmuntre menneskene rundt deg, med ord som gir liv og håp? Eller å ta en kaffe med en som kan trenge en prat?

Peke på Jesus

Som Jesu ambassadører her i verden og i nabolagene våre, bærer vi med oss et håp som er større enn oss selv og større enn det som verden kan gi.

Det betyr ikke at vi skal fikse andres problemer eller bære ansvaret for dem. Men vi kan være til stede, lytte, be for dem, følge de som trenger profesjonell hjelp til legevakten eller fastlegen, og peke på han som gir et håp for evigheten.

Jeg håper vi som kristne kan ta dette samfunnsproblemet på alvor, og respondere med å vise kjærlighet og være tilgjengelige for de som trenger det i tiden framover.

«For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Joh 3,16

Leder

Trenger du noen å snakke med?

Ring Kirkens SOS: 22 40 00 40

eller Mental Helse: 116 123

Du kan også sende melding eller chatte.