Årets lærdom

Årets lærdom

Et spørsmål jeg har tenkt litt på er hva jeg har lært i 2011.

Leder

Ukas leder er skrevet av Nils Kåre Bøe, som er redaktør for iTro.no.

Når et år går mot slutten kan det være interessant å forsøke å oppsummere hva som har skjedd dette året. På TV ser vi dette gjennom nyhetskavalkader og sportskavalkader, som viser litt generelt hva som har skjedd på nyhetsfronten i 2011.

Men hva med meg personlig? Har det skjedd noe i livet mitt det siste året som på en særlig måte har endra tankegangen min, eller vært med å forandre meg?

Hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø

Det er sikkert  mange små og store ting som har hatt en innvirkning på livet mitt, og som bidrar til at jeg går inn i 2012 som en litt annen person enn han som gikk inn i 2011.

Skal jeg likevel trekke fram én konkret ting som har preget meg det siste året tror jeg at jeg må svare døden. Jeg har opplevd mye død rundt meg, og dette har fått meg til å lese hva Bibelen sier om døden på en spesiell måte i år. Og dette har faktisk endret tankene mine om hva døden og livet egentlig er ganske betraktelig.

Det er særlig  ett bibelsted jeg har tenkt mye på i år. Det er Joh 11,25-26, som står i forbindelse med at Jesus vekker Lasarus opp fra de døde. Her sier Jesus til Lasarus’ søster Marta:

Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø .”

Forskjellen mellom død og liv er ikke dødsøyeblikket mitt. Det er Jesus

Dette er vers  jeg ikke tror jeg har skjønt dybden av før i år, nå når jeg har følt meg tvunget til å lese dem på nytt.

Jesus sier at det er HAN som ER livet. Ikke at han er en måte å leve på, eller en viktig side ved livet. Men at det faktisk er han som er selve livet!

En setning jeg ofte har tenkt på i denne sammenhengen, og som jeg tror oppsummerer denne lærdommen, er denne:

"Forskjellen mellom død og liv er ikke dødsøyeblikket mitt. Det er Jesus." 

Så hvis noen stiller meg spørsmålet om hva jeg har lært, eller hva som har forandra tankegangen min i 2011, tror jeg denne setningen vil bli svaret mitt.

Foto: Frabuleuse på flickr

___________

Hva ville du svart hvis noen stilte deg dette spørsmålet? Har du lært noe nytt i 2011 som har vært med å forandre måten du tenker på, eller hjulpet deg til å se ting klarere? Del det gjerne i kommentarfeltet under.

___________