3 råd når kristne ledere kritiseres

3 råd når kristne ledere kritiseres

Akkurat nå forekommer det kritikk av flere kristne ledere i Norge.

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Hæge A. Aasmundtveit.

Bakgrunnen er omfattende kritikk i avisene Dagen og Vårt Land retten mot ledelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), hovedpastoren i Hillsong Norway og styrelederen i den kristne avrusningsstiftelsen P22.

De siste ukene har det kommet fram kritikk av flere kristne ledere i avisene Dagen og Vårt Land.

Konflikter vil alltid være en påkjenning for de involverte, men det kan bli ekstra tøft når de oppstår i en kristen sammenheng.

For kristne har mer til felles enn det man har på en vanlig arbeidsplass eller i en fritidsklubb, fordi vi er alle del av Guds familie.

Så hva gjør vi når det oppstår konflikt i familien?

1. Det er rett å kritisere

Noe som ofte skjer når det blir konflikt i et kristent fellesskap er at folket deler seg:

Du har de som kritiserer på grunn av opplevd eller observert uønsket atferd, og de som blir fornærmet av det de opplever som tom kritikk fra de som er ute etter å skape problemer for fellesskapet. Andre står midt imellom og heller kanskje mot den ene siden eller den andre.

Begge sidene er forståelige.

Men hvis du befinner deg i en konflikt bør du vite dette:

Det skal alltid være rom for å kritisere i kristne fellesskap, og all kritikk må tas på alvor. Det er et ansvar ledelsen har.

Hvis en leder behandler deg på en nedlatende måte må du si ifra til en voksen du stoler på.

Problemer oppstår som regel fordi det sitter for langt inne for mange å si ifra når de opplever noe negativt i fellesskapet, nettopp fordi de ikke vil skape problemer, så når kritikken endelig kommer kan det komme ut av det blå for de ansvarlige. Da er det fort at de kommer i forsvarsmodus.

Eller så har kritikken kommet jevnlig over tid uten at lederne har tatt det på alvor og gjort de grepene som trengs. I verste fall har de møtt kritikeren med en nedlatende eller manipulerende holdning for å kneble dem. Det er ikke greit!

Hvis en leder behandler deg på en nedlatende måte må du si ifra til en voksen du stoler på. Om det ikke fører til forandring, så kom deg vekk fra den lederen.

Ingen har rett til å behandle deg på den måten, og særlig ikke en som har en lederposisjon overfor deg.

2. Guds familie er større enn ditt lokale fellesskap

Mange menigheter legger vekt på at de er en familie, og stiller store krav til engasjement og lojalitet. Det gjør det ekstra vondt når det oppstår konflikt.

Forhåpentligvis vil du ha noen som bretter opp ermene og går inn for å løse konflikten på en god måte. Kanskje skal du selv være med på å gjenopprette fellesskapet.

Gud har omsorg for akkurat deg, og du skuffer ikke han hvis du bryter med et usunt fellesskap.

Men hvis du opplever at konflikten har vært for sårende og for tung å bære, så har du lov til å kjenne etter om du trenger å trekke deg ut av fellesskapet.

Det kan bety at du skuffer og sårer mennesker du er glad i, men det handler om å ta vare på deg selv. Gud har omsorg for akkurat deg, og du skuffer ikke han hvis du bryter med et usunt fellesskap.

Vit at det er andre kristne fellesskap som står klare til å ta deg imot. Guds familie er større enn din lokale menighet. Finn deg et nytt hjem, oppsøk andre kristne, bygg fellesskap med Gud i sentrum, og tør å åpne deg opp for fellesskap på nytt.

For vi trenger hverandre. Vi ER en familie, som heldigvis er så stor og variert at det er rom for alle.

3. Når ett lem lider, lider alle

Når vi hører om konflikter i andre menigheter eller kristne organisasjoner kan det være lett å distansere seg, og kanskje til og med tenke med skadefryd at: «Ha! Det der så jeg komme. De er jo typisk sånn og sånn.»

Da er det lurt å minne seg på Jesu ord: «Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?» (Matt 7,3)

Alle fellesskap har potensiale til å bli usunne, nettopp fordi de består av ufullkomne mennesker.

Kristne ledere bør utsettes for kritikk, og de lære seg å imøtekomme kritikken på en god måte.

En kristen leder bør finne ut hvordan han eller hun kan skape rom for å få tilbakemeldinger på sitt eget lederskap, både av andre ledere og av de en leder. Kanskje vil en oppdage noen blindsoner på den måten.

Vi kan alle be for og velsigne de fellesskapene som er i konflikt.

Guds kirke er Kristi kropp, og hver av oss er et lem på ham. Alle lemmene skal ha omsorg for hverandre. «For om ett lem lider, lider alle de andre med.» (1 Kor 12,26a)

Det er vondt å se at det oppstår konflikter og usunne trekk i kristne fellesskap. I stedet for å dømme og distansere seg, er det viktig at kristne som står utenfor konflikten kan vise omsorg og rekke ut en hånd til de som sliter.

Vi kan alle be for og velsigne de fellesskapene som er i konflikt. Gud har makt til å gjenopprette brutte relasjoner og til å gi visdom til veien videre. Det er han vi setter vår lit til.

Og vi kan stole på at han er i arbeid også når ting virker vanskelig: «Han skal få fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre hjertets tanker.» (1 Kor 4,5)

Be om at usunne handlingsmønstre i kristne fellesskap skal komme fram i lyset og bli tatt et oppgjør med. Be om at kristne ledere skal ha visdom, ydmykhet og selvinnsikt i hvordan de leder. Be om at du selv skal få se hvilken rolle du har i det fellesskapet du går i, og om det er ting du bør endre på eller si ifra om. Velsigne de som står i en vanskelig konflikt nå.

Leder

Denne lederen er skrevet av iTro-journalist Hæge A. Aasmundtveit.

Bakgrunnen er omfattende kritikk i avisene Dagen og Vårt Land retten mot ledelsen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), hovedpastoren i Hillsong Norway og styrelederen i den kristne avrusningsstiftelsen P22.