La oss be på julaften

La oss be på julaften

Jesus, takk for at du kom til jorden som liten og svak og viste oss at den minste er den største.

Gud,

Jeg ønsker å være selvstendig og sterk
Jeg ønsker å vise verden hva jeg er god for
Jeg ønsker å bli anerkjent og likt
Jeg ønsker å leve et godt og behagelig liv
Jeg ønsker å ikke bli avvist, men godtatt og elsket for den jeg er
Jeg ønsker frihet fra bekymringer, smerte, sykdom og død

Jesus,
Du har all makt, men valgte å komme som liten, skjør og avhengig av andre
Du er allmektig, men valgte å kle av deg din herlighet
Du er verdig all ære, men valgte en skikkelse som mange foraktet
Du kunne levd i luksus, men valgte et liv med lidelse
Du er fra evighet elsket av Gud, men valgte å skilles fra ham for at jeg ikke skulle bli avvist
men få leve i Guds gode nærvær der det ikke finnes sykdom og smerte
i all evighet

Hellige Ånd,
Hjelp meg å lære å leve et liv i fellesskap med andre og avhengighet av deg
Hjelp meg til ikke å søke å vise meg selv, men gjennom livet mitt vise hvem Gud er
Hjelp meg fra mitt ego
Hjelp meg til å møte livet med dets lidelser, og bevare troen gjennom prøvelser
Hjelp meg til å se Guds aksept og kjærlighet for meg – og til å gi den videre til de jeg møter
Jeg vil leve mitt liv i tro på og lengsel etter min Skaper
Og når jeg en gang dør her på jorda, er løpet fullført
og jeg er hjemme hos Far

Amen

 

Inbetween / Lightstock