Litt om vismennene

Litt om vismennene

Var de tre? Var de konger? Og hadde de navn?

Antakeligvis hadde de navn, kanskje var de konger, og iallfall hadde de tre gaver.

Vismennene hadde en  relativt kort karriere i Bibelen, men de har fått en stor plass i julefortellingen. Hva er vel en julekrybbe uten dem? På denne tiden av året hører vi ekstra mye om de vise menn:
– De var konger, gjeren med flotte hatter.
– De var tre, selvfølgelig
– De het Kaspar, Balthasar og Melchior.

– I Bibelen står det ikke noe om at de var tre, men grunnen til at man har antatt dette er sannsynligvis fordi de overrakte tre gaver: Gull, røkelse og myrra.
– Man har tolket gavene utifra Jesu liv i ettertid. Han fikk gull fordi han var konge, røkelse på grunn av hans prestegjerninger, og myrra fordi han led og døde.
– Navnene Kaspar, Baltasar og Melkior har de fått senere, og står heller ikke i Bibelen. Disse navnene skal stamme fra en gresk historie fra år 500. Kaspar var konge av Tarsia, Baltasar var konge av Etiopia og Melchior var konge av Arabia.

Om de vise  menn i Bibelen:
Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen  til Jerusalem. og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi så hans stjerne da den gikk opp ved morgengry, og er kommet for å hylle ham.»
Matt 2,1-2

Ill.foto:  acnatta på flickr

_______________________________________________________________________________________________