Jesus vs Buddha

Jesus vs Buddha

Eller var Jesus rett og slett en buddhist, slik noen mener?

Fakta

Prins Siddharta Gautama, kanskje bedre kjent som Buddha, levde antagelig rundt år 500 f. Kr. i India, og er regnet som grunnleggeren av buddhismen. Ordet”buddha” betyr en som har våknet.

Akkurat hvor mange tilhengere buddhismen har er vanskelig å si sikkert, men det er hvert fall snakk om flere hundre millioner buddhister i verden, først og fremst i Asia.

Kilder: SNL og wikipedia.

Det har blitt sagt at det er to menn i historien som har forbauset folk slik at de ikke har spurt ”Hvem er du?”, men ”Hva er du, Gud eller menneske?”. Disse to er Buddha og Jesus.

Men mens Buddhas  svar var at han bare var et menneske, og ikke Gud, kunne Jesus svare at han både var Menneskesønnen og Guds sønn.

Et kjapt google-søk på ”Jesus vs Buddha” vil kanskje overraske noen. Da får vi nemlig opp en hel del nettsider som prøver å overbevise oss om at Jesus og Buddha i bunn og grunn er to sider av samme sak, og at de egentlig stod for den samme læren. Noen går faktisk så langt som å si at Jesus rett og slett var en buddhist!

Buddha sier ingenting om Gud

Og noen likhetstrekk  er det jo.

For i likhet med Jesus var Buddha opptatt av etikk og et rett liv, som at man skal motstå grådighet og sinne, og at man skal bry seg om andre. Og buddhismen har i likhet med kristendommen en stor respekt for livet. Og begge er tydelige på at noe er galt med verden slik den er i dag.

Men likevel er det en del store forskjeller mellom de to.

Ifølge Buddha er  hovedproblemet med livet at alt forandrer seg, at ingenting varer, og at man blir gjenfødt når man dør.Målet, mener Buddha, blir dermed å komme ut av hele systemet, å oppnå nirvana, det vil si å slippe å bli gjenfødt på nytt. Dette må man klare på egenhånd, ved hjelp av selvkontroll og innsikt, for Buddha sa ingenting om en Gud som kan hjelpe, eller atforholdet til Gud er det viktigste i livet.

Mens Buddha sier målet er å slutte å eksistere, lover Jesus et evig liv sammen med ham

Mens Buddha ønsket  å komme seg ut av lidelsen, valgte Jesus det stikk motsatte, han oppsøkte lidelsen da han ble født som menneske, for å lide i stedet for oss, og overvinne lidelsen og døden.

Mens Buddha sier alle må finne sin egen vei til nirvana, sier Bibelen at Jesus er den eneste sanne veien til frelse.

Mens Buddha sier at man må klare dette selv, gir Jesus sitt eget liv for å gi oss frelsen som en gave.

Mens Buddha sier at det siste målet er å slutte å eksistere, lover Jesus et evig liv sammen med ham!

Foto:@Doug88888 på flickr

_________________________________________________________________