Jesus – mer enn en app

Jesus – mer enn en app

Jesus vil være operativsystemet vårt, det som er helt grunnleggende. Ikke bare en Jesus-app på toppen av det livet vi har ellers.

Kommentar

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen "På sporet av sannhet".

Det er fantastisk hvor mange smarte apper som finnes. Med et tastetrykk kan jeg laste ned et program som gjør nyttige ting veldig enkelt. Plutselig kan telefonen min ordne opp slikt som ellers er tungvint, vanskelig eller kanskje helt umulig.

"App" er en  forkortelse for "Applikasjon". Det er et enkelt dataprogram som legger seg på toppen av alt det andre i mobilen min.

De fleste av oss vet nokså lite om hva "alt det andre" som ligger inne i mobilen (eller dataen) på forhånd egentlig er. Navn som "operativsystem" eller "systemprogramvare" virker fremmed, men vi kjenner navnene på noen av dem: Windows, Linux, Android eller Mac OS.

Jesusvil være hele operativsystemet vårt

Hvor vil jeg  med dette? Jo, nå skal du høre: Jesus vil ikke være bare en app, en nyttig greie på toppen av alt det andre. Han vil være hele operativsystemet vårt, det som får det hele til å virke helt fra bunnen av.

At vi har en helligdag betyr ikke at de andre dagene er vanhellige. At vi skal slippe Jesus inn i hjertet betyr ikke at vi skal overlate resten av kroppen vår til verken oss selv, til verden eller til Satan. At vi kan gi 10 % av inntektene våre til kirke og misjon betyr ikke at vi gjør som vi vil med de andre 90 %. At vi leser 10 minutter i Bibelen hver dag betyr ikke at vi kan lese hva som helst – kanskje til og med råtten litteratur eller film – de øvrige 1430 minuttene i døgnet.

Å bli en kristen er ikke å legge en Jesus-app på toppen av livet vi ellers har

Jesus brukte ganske  ekstreme bilder på hva det betyr å slippe ham inn i livet sitt, eller "følge" ham. Det er som en helt ny fødsel (Joh 3,1-6). Det er også som en helt ny skapelse (2 Kor 5,17).

Bibelen snakker ofte om å "snu" eller vende om til ham. Å bli en kristen er ikke å legge en Jesus-app på toppen av det livet vi ellers har. Det er snarere å omformatere hele harddisken. Da må alt det gamle ut.

Jesus interesserer seg for hele meg. Han vil være med 24/7

Det er vel  det Jesus mener når han sier at vi må "fornekte oss selv" og "ta vårt kors opp" og "miste livet" (Mark 8,34-35). Det gamle må bort for å gi plass til det nye. Ellers vil det gamle gå i veien for det nye.

Det blir ikke plass til hele Jesus på toppen av et liv breddfullt av det Jesus kaller "verden". Slik sett tar Jesus mye plass.

Sagt på en annen måte: Jesus interesserer seg for hele meg. Han vil være med 24/7. Jeg skal få være en heldagskristen, ikke bare en deltidskristen.

Foto: Yutaka Tsutano / flickr.com