Falske profeter

Falske profeter

Hvordan kan Gud i Matt 7,23 si "Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg!" til folk som har profetert i hans navn?

Kommentar

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,somdriver bloggen "På sporet av sannhet".

Det er leit å bli lurt. Ingen synes det er kjekt å dumme seg ut.

Noen ganger lurer vi oss selv. Det er ingen andre å skylde på. Etterpå bebreider vi oss kanskje og tenker at vi burde visst bedre.

Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Det er mange  steder i Bibelen som handler om det. Da handler det om mer enn å dumme seg ut for andre eller å gå på en smell. Det som Bibelen handler om gjelder så mye større saker.Hvor skal jeg være gjennom hele evigheten? Hos Gud i evig glede? Eller …?

Jesus selv snakket ganske ofte om at vi etter døden skal avlegge regnskap for livet vårt innfor Gud selv. Gud er ikke tilfeldig eller vilkårlig i sin dom. Og likevel skal Guds dom komme som en stor overraskelse på mange.

Jesus avsluttet Bergprekenen  i Matteus 5 til 7 med blant annet disse versene, Matt 7,21-23:
"Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!"

Men skal ikke en prest trøste alle mennesker?

Her snakker Jesus  om noen som gjennom livet har lurt seg selv. For de har vært religiøse og veldig aktive. Selv sa de at de tjente Gud. Kanskje trodde de det helt oppriktig.Men Gud avslører noe annet, "jeg har aldri kjent dere", sa han.

Jesus advarte flere ganger mot noe han kalte "falske profeter". De vi leste om her sa også at de hadde "profetert i ditt navn".I en gammel kristendomsbok som biskop Erik Pontoppidan i Bergen skrev står det slik:

– Falske profeter er de som gjør veien til himmelen bred, og bedrar folk med håp om salighet, inntil de våkner i helvete.

– Men skal ikke en prest trøste alle mennesker?

– Nei, å trøste sikre syndere er å gi sjelen dens gift.

Jesus vil ikke at noen av oss skal bli stående igjen utenfor

Det går an  å lure seg selv. Og det går an å lure andre. Men ingen lurer Gud.

Å være en kristen er ingen enkel greie som vi kan ordne i halv-søvne. Det er alvor. Din og min evighet avgjøres nå, her i livet. Da er det ikke greit nok å håpe at "det ordner seg".

En annen gang  snakket Jesus om fem brudepiker som sovnet fra hele bryllupet (Matt 25,1-13). Og på toppen av det hadde de ikke forberedt seg skikkelig. De ble stående utenfor når festen begynte.

Jesus vil ikke at noen av oss skal bli stående igjen utenfor. Bli med helt inn, helt inn til der Jesus kan vise deg svart på hvitt at du er hans barn! Du finner det i Bibelen, i Johannes 1,12.

Foto:© Subbotina Anna – Fotolia.com