I Indonesia fikk jeg se den ondes makt på en særlig måte, men jeg ble enda mer overbevist om at Jesus har seiret over alt det onde

I Indonesia fikk jeg se den ondes makt på en særlig måte, men jeg ble enda mer overbevist om at Jesus har seiret over alt det onde

– Trollmannen hentet frem "svarteboka" og tok frem noen ingredienser hun skulle spise, skriver tidligere misjonær Eivind Sætre.

Batak-folket på Nord-Sumatra i Indonesia har så langt tilbake en kjenner historien hatt en aktiv tilbedelse av fedreåndene.

Gjennom ulike ritualer og seremonier har de forsøkt å blidgjøre åndene slik at de kan gi sine velsigner tilbake.

Kristendommen kom til Batak-folket på slutten av 1800-tallet, men den gamle fedredyrkelsen og frykten for det onde har ennå ikke helt sluppet taket.

Trollmannens «svartebok»

I 7 år fikk vi som familie være med å bygge opp en bibelskole i samarbeid med den lokale kirken.

En av elevene på skolen heter Dum. En dag kom Dum til meg og ville ha en samtale. Det hun fortalte overrasket meg ikke fordi jeg hadde hørt tilsvarende historier før.

Dum fortalte at da hun var liten jente og gikk på barneskolen var hun sosialt lite tilpassingsdyktig. Det endte med at både lærere og medelever isolerte henne fra fellesskapet.

Faren tok henne da med til hennes onkel som praktiserte som trollmann. Han hentet frem noen ingredienser og sin «svartebok» og ba sine rituelle bønner. Så bad han Dum spise ingrediensene.

Dum gikk tilbake til skolen og erfarte at hun ble innlemmet i skolemiljøet på en god måte.

I vår del av verden vil vi gjerne kalle den forandring som skjedde for en «placebo-effekt». Troen på at det hun hadde spist skulle virke gjorde at hun endret oppførsel.

På lang avstand kunne jeg se at det hadde skjedd noe

Dum ville at jeg skulle be for henne om at alt det hun hadde spist for mange år siden skulle miste sin kraft.

Hun hadde en sterk opplevelse av at det stengte for henne når hun leste i Bibelen, og i undervisningen på bibelskolen.

Vi bad sammen om at Jesus måtte bryte den kraft som hadde gjort seg gjeldende i hennes liv, og at Jesus måtte helt og fullt ta bolig i hennes hjerte. Så skilte vi lag.

Dagen etter møttes vi igjen til timer på bibelskolen, og på lang avstand kunne jeg se at det hadde skjedd noe med Dum.

Hun kom mot meg og fortalte noe som vi ikke kan forklare på en naturlig måte.

Dum fortalte meg at alt det hun hadde spist hos sin onkel for lenge siden var kommet ut igjen den naturlige vei kvelden før.

Dum var fri.

I Jesu navn måtte den onde vike. Hos Jesus er det frihet og fred.

Dette er bare et eksempel av mange som har gjort meg overbevist om at den onde og hans åndehær virkelig har makt.

  • Han har makt til å gjøre tegn og under – det vi kaller hvit magi.
  • Han har også makt til å gjøre det onde – det vi kaller svart magi.

Uansett i hvilken form den onde presenterer seg, så har han dette formålet – å skape ufrihet, død og frykt.

I Indonesia fikk jeg se den ondes makt på en særlig måte, men jeg ble enda mer overbevist om at Jesus har seiret over alt det onde.

I Jesu navn måtte den onde vike. Hos Jesus er det frihet og fred.

Derfor trenger jeg ikke frykte, men alltid få vite at Jesus beskytter meg. Les gjerne Kolossene 2,14-15. Disse to versene gir meg trygghet og fred.

Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset. (Kol 2,14-15)

I.am_nah / Unsplash