Hvorfor feirer vi pinse?

Hvorfor feirer vi pinse?

Etter pinsedag bor Gud i deg som tror på Jesus.

Pinse-serie

I forbindelse med pinsen har vi en kort serie som omhandler pinsen og hva den handler om. Dette er første sak i serien.

Denne saken ble opprinnelig publisert 27. mai 2023.

Hvis du spør fem på gata om hvorfor vi feirer pinse, vil de fleste streve med å gi svar. Er det ikke bare en deilig langhelg i mai/juni?

Hvorfor pinse?

Vi feirer pinse for å minnes en av de viktigste hendelsene i Guds frelseshistorie.

50 dager etter at Jesus stod opp av graven ble Den hellige ånd sendt. Det betyr i praksis at Gud selv, ved Den hellige ånd, fra nå av bor i hjertene til alle som tror på Jesus.

Gud hadde gitt løfte om dette mange, mange hundre år tidligere. Men nå skjedde det. I Det gamle testamente kan vi flere steder lese at Ånden kom over noen og fikk dem til å gjøre store ting. Men med unntak av kong David, leser vi aldri at Ånden ble værende hos noen (1 Sam 16,13). Dette endret seg pinsedag.

Kirkens fødselsdag

Dette er også grunnen til at vi gjerne sier at pinsedag er kirkens fødselsdag. Gud innledet en ny etappe i sin frelseshistorie.

Fra og med pinsedag er kirken Guds bolig og sendebud til verden. I Ånden bygges vi opp til en kropp – Jesu kropp – som er utsendt til verden.

Og på Kristi vegne roper vi ut til alle mennesker at de er invitert til fellesskap med Gud. Misjon.

Ånden er en person

Etter pinsedag bor Gud i deg som tror på Jesus. Dette er viktig.

For Ånden er ikke bare en eller annen slags diffus superkraft som vi kan ha mye eller lite av. Ånden er en person.

Ånden er Gud i oss

Du kan ikke være kristen uten at du også har Den hellige ånd (1 Kor 12,3; 1 Joh 4,13). Jesus er Gud med oss og for oss. Ånden er Gud i oss.

Åndens virkninger

Samtidig er det viktig å legge til at Ånden ikke kan bo i oss uten at det får konsekvenser. Derfor taler Bibelen om Åndens gjerning, Åndens frukt og Åndens gaver:

1. Åndens gjerning

Åndens gjerning er å overbevise oss om at vi trenger Jesus og forklare oss evangeliet (Joh 16,8). Når du opplever at du trenger og lengter etter Jesus, er det Ånden som arbeider i deg.

2. Åndens frukt

Åndens frukt er listet opp i Gal 5,22-23 og handler om at Ånden forvandler oss fra innsiden og gjør oss mer og mer lik Jesus. På Jesu tid feiret man pinse blant annet som en takkefest for kornavlingen som var høstet inn.

Bibelen sier at Ånden er en «første frukt av høsten som kommer». Åndens frukt handler dermed om at Gud allerede her, i dette livet, begynner på den forvandlingen av deg og meg som fullføres i oppstandelsen og det nye, himmelske livet.

3. Åndens gaver

Åndens gaver er nådegavene som utruster Guds kirke til tjeneste for Jesus – enten det er gaver til å forkynne eller gaver til å tjene og gjøre godt mot andre.

Alt dette får vi gjennom at Ånden bor i oss. Det er derfor pinsedag er en så stor og viktig fest.

 

Lightstock / Gospel Perspective

Pinse-serie

I forbindelse med pinsen har vi en kort serie som omhandler pinsen og hva den handler om. Dette er første sak i serien.

Denne saken ble opprinnelig publisert 27. mai 2023.