Hvordan blir jeg lykkelig?

Hvordan blir jeg lykkelig?

- Jeg har funnet ut at det er kun èn ting som kan gi meg fred og en varig lykkefølelse. Det er troen på at Jesus døde for meg, og at jeg skal tilbringe evigheten sammen med Gud i himmelen.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Etter mine snart 22 år her på jorda har jeg funnet ut at det er kun èn ting som kan gi meg fred og en varig lykkefølelse. Det er troen på at Jesus døde for meg, og at jeg skal tilbringe evigheten sammen med Gud i himmelen.

Meningen med livet

Jeg tror de fleste kan si seg enig i at de på en eller annen måte prøver å finne en mening med det livet de lever.  Vi aller prøver å fylle livet med ett eller annet. Noen synes jobben er det som virkelig gir mening. Andre synes tiden med familie og venner er det viktigste. Det å drive med musikk er noe som gir meg mye glede. Men hva skjer hvis jeg blir døv? Hva sitter jeg igjen med da?

Et lykkelig menneske

Vi har en tendens til å basere livet vårt på hva som skal skje i framtiden. «Hva skal du bli», er et spørsmål som ofte blir stilt. Det som skjer her og nå kan virke uviktig. I framtiden skal jeg oppnå målene mine. Jeg skal få flere likes. Jeg skal tjene masse penger. Jeg skal få en enorm anerkjennelse for det jeg driver med. Og jeg skal få sommerkroppen 2025. Etter planen skal jeg bli et lykkelig menneske, og alle mine drømmer skal bli oppfylt.

Målene kan være mulige å oppnå. Likevel må man spørre seg om hva man oppnår med alle disse målene. Det kan for eksempel være vanskelig å definere en sommerkropp. Hva er egentlig masse penger? Hva er nok likes? Hvor mye anerkjennelse skal jeg få før jeg har fått nok? Hvis meningen med livet blir å nå disse målene, tror jeg at man kan sitte igjen med en følelse av at man aldri blir helt fornøyd.

Hva er egentlig målet mitt?

Det å sette seg mål kan ofte være en god måte å motivere seg selv på. Likevel tror jeg ofte man glemmer hva som virkelig betyr noe her i livet. Det er også typisk at man setter seg nye mål når man er ferdig med de målene man satte seg. Kanskje er det lurt å spørre seg selv:

  • Når blir jeg egentlig ferdig?
  • Hva ønsker jeg å oppnå med de målene jeg setter meg?
  • Hvorfor vil jeg oppnå dette?

Hvis jeg hadde fått vite at jeg skulle dø neste uke kunne jeg ikke brydd meg mindre om sommerkroppen.

Jeg kan dø når som helst

Det høres kanskje negativt ut, men når jeg står foran store valg i livet, eller setter meg mål, prøver jeg å minne meg selv på at jeg kan dø når som helst. Da blir valgene ofte lettere.

Hvis jeg hadde fått vite at jeg skulle dø neste uke kunne jeg ikke brydd meg mindre om sommerkroppen. Likes hadde vært det siste jeg hadde tenkt på. Penger hadde blitt totalt meningsløst. Jeg ville brukt tiden min på venner og familie, og kanskje prøvd å gjort en ekstra innsats for at flere kunne bli med meg inn i evigheten sammen med Gud.

Håpet er der, alltid.

Troen på at jeg en dag skal komme til himmelen gir meg en følelse av mening i livet. Hvis alle mine interesser, hobbyer eller relasjoner  ble tatt fra meg ville jeg fortsatt stått igjen med et håp. Et håp om et evig liv med Gud, helt fritt for sorg og smerte. Det håpet gir meg en lykkefølelse jeg ikke finner noen andre steder.

«For jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremia 29,11

 

 

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.