Gjenferdet som irettesatte kongen

Gjenferdet som irettesatte kongen

Gud advarer mot å oppsøke andre deler av åndeverdenen enn Gud og de som er med ham.

Halloween

På Halloween fokuseres det mye på onde ånder og mørke åndskrefter.

Halloween er her. Dagen der det er mye fokus skumle skapninger og onde ånder.

Veldig mange i vårt samfunn tror ikke på en åndeverden, og feirer den amerikanske høytiden uten å legge mer i det enn godteri og kostymer.

Andre har derimot erfart at ånder eksisterer. De har oppsøkt åndeverdenen for eksempel gjennom tarotkort eller spiritisme-spill.

Gud advarer oss

Som kristne tror vi at den åndelige verden finnes, og Bibelen forteller at åndeverden består både av onde og gode ånder.

Det finnes ingen nøytrale ånder eller gode krefter utenfor Gud.

Gud advarer mot å oppsøke andre deler av åndeverdenen enn Gud og de som er med ham. (3 Mos 19,31)

Dette er ikke fordi Gud er kjip, men fordi han vet at de åndene som ikke bøyer seg for Gud, er korrupte og har tatt et valg om å vende seg vekk fra det gode i verden. Det finnes ingen nøytrale ånder eller gode krefter utenfor Gud.

Spåkoner, hekser og trollmenn

Mennesker som oppsøker den åndelige verden utenfor Gud (hekser, spåkoner, trollmenn osv.), gjør det gjerne for å kontrollere og påvirke omgivelsene utenom det vanlige. Kanskje prøver de å kontakte ånder for å kunne se fremtiden, oppsøke døde eller helbrede.

Kanskje gjør de det fordi det er spennende. Kanskje gjør de det for å hjelpe seg selv og andre.

Men uansett om formålet i seg selv er godt, oppsøker de krefter de ikke vet noe om, og gjør seg selv til bytte for å bli plaget av ånder.

Gjenferdet i Bibelen

I Første Samuelsbok 28 finnes en merkelig fortelling om da Saul, kongen i Israel, oppsøkte åndeverdenen, til tross for Guds advarsel.

Israel sto på randen til å bli inntatt av en hær, og Saul var livredd da han så fiendens leir. Israel hadde ingen sjanse. Saul ba til Gud om råd til hva han skulle gjøre, men Gud svarte ikke.

Dermed tok Saul saken i egne hender. Han gikk til en spåkone som kunne vekke til live ånden til Samuel, en profet som var død, slik at han kunne få råd.

Det pussige med fortellingen er at gjenferdet til Samuel faktisk kom. Spåkonen var faktisk i kontakt med ekte ånder. Hun var ikke bare en svindler. Men selv om hun ikke var en svindler, var det ikke godt det hun gjorde – det å søke kontakt med åndeverdenen på andre måter enn gjennom Gud.

Og da gjenferdet til Samuel kom, sa han til Saul:

«Hvorfor har du forstyrret meg og hentet meg opp?» Saul svarte: «Jeg er i stor nød. Filisterne fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, verken gjennom profeter eller i drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.» Da sa Samuel: «Hvorfor spør du meg når Herren har vendt seg fra deg og er blitt din fiende? (1 Sam 28,15-16)

Det var altså ikke noe mer å hente gjennom å ta saken i egne hender da han ikke fikk svar fra Gud.

Hva kan vi lære av denne snodige fortellingen?

  1. Ikke oppsøk åndeverdenen utenom Gud.
  2. Hvis du opplever at Gud ikke svarer deg når du ber om noe, ikke oppsøk andre ånder eller liknende for å få raskere svar. Vent på Herren og stol på ham.
  3. Åndelige opplevelser kan virke spennende, men hvis det ikke er av Gud, er det ondt, og vil være skadelig for oss. Istedenfor å jakte på spennende åndelige opplevelser, bruk heller tid på å bli bedre kjent med Gud – Skaperen av universet og alt som er godt.
Lightstock

Halloween

På Halloween fokuseres det mye på onde ånder og mørke åndskrefter.