– Fint å sette ord på ting sammen

– Fint å sette ord på ting sammen

iTro har snakket med en av smågruppene på UL, som setter pris på å tenke og sette ord på ting sammen, og å bli utfordret av hverandre.

UL2015

Denne uka arrangeres UL i Randaberg Arena. Temaet for årets UL er «Masker». Du kan streame alle bibeltimer (kl. 11.00) og kveldsmøter (20.00) på live.norea.no.

På bildet, f.v.: Hannah Eggebø, Haakon Bleka, Berit Nord-Varhaug, Amalie Monsen, Rune Espevik.

UL er godt i gang, og nærmer seg med stormskritt en slutt. Jeg tok turen bort til en trivelig liten smågruppe med god ledelse av Rune Espevik for å høre hvordan det står til med smågruppene.

Haakon forteller at det er veldig fint å kunne få satt ord på og snakke om det som skjer under bibeltimene.

”Det å høre andres synsvinkler kan sette ord på noe du selv kanskje ikke klarer å sette ord på. Å snakke om det som blir sagt får man kanskje ikke gjort uten en smågruppe.”

Gjengen nikker anerkjennende til dette, og Amalie skyter inn at ”Smågrupper er en veldig god mulighet til å bli kjent med folk, i tillegg til å snakke om det som skjer på bibeltimene og få en bedre forståelse av hva taleren egentlig vil fram til.”

Et stort ansvar

For Hannah er det første gang på UL. ”Det er veldig kjekt å bli kjent med andre man ellers ikke ville blitt kjent med. Det å få et annet perspektiv på tema og budskapet i talene er også en veldig god ting! Å lære av andre gir meg noe jeg ikke ellers ville fått med meg.”

Å være smågruppeleder er et stort ansvar, men også er veldig fin måte å bli kjent på tvers av leder-deltakerrollene. Rune er i år leder for disse ungdommene, og syns det er flott å kunne drøse om bibeltimene sammen.

”Det er også rom for å snakke om det som er på siden av tema, men som allikevel henger sammen med kristenlivet og det som blir snakket om i talene.”

Fint å bli utfordra

Rune legger også vekt på å utfordre smågruppen på å reflektere og bevisstgjøre de i svar de gir. ”En ting er å si fraser som at Jesus døde på korset for mine synder, og jeg er tilgitt hos han, men hva ligger det i dette? Det å utfordre hverandre på å tenke mer på hva som ligger bak fraser er viktig.”

Haakon syns det er fint å bli utfordra. ”Det å måtte gå dypere og tenke og reflektere over svar kan hjelpe oss å bli sikrere i troa.”

Smågruppene er en svært viktig del av UL. Der kan svar og spørsmål snakkes åpent og ærlig om. Slike grupper er ikke viktig og nødvendig kun under UL, men hele tiden. Å finne noen hvor man kan utfordre hverandres tanker og refleksjoner rundt spørsmål som er viktig i vårt forhold til Gud er både oppbyggelig, og viktig for oss.

Når jeg spør smågruppa om smågrupper er noe de kan anbefale kommer det er rungende ”JA!”

Thea Solberg

UL2015

Denne uka arrangeres UL i Randaberg Arena. Temaet for årets UL er «Masker». Du kan streame alle bibeltimer (kl. 11.00) og kveldsmøter (20.00) på live.norea.no.

På bildet, f.v.: Hannah Eggebø, Haakon Bleka, Berit Nord-Varhaug, Amalie Monsen, Rune Espevik.