Evangelisering i Oslos gater

Evangelisering i Oslos gater

- Som nordmann føler man seg ganske dust som står der og vil bryte inn i deres hverdag og fortelle dem om en Gud som savner dem

Du har kanskje fått inntrykk av at det eneste deltagerne på Frontline gjorde var å gå på seminarer og møter? Vel, det stemmer ikke helt. I går var det en gjeng som ble med Hartvig Kloster, gateevangelist i Open Air Campaigners Norge, ut for å misjonere i Oslos gater.

– Det var skummelt

En av dem som ble med på gateevangeliseringen var Tommy-Andrè Olsen . Han har litt erfaring med gateevangelisering fra tidligere, men synes fremdeles det kan være ukomfortbalt.

– Det var skummelt. Det er et steg langt forbi de kulturelle grensene vi har i Norge. Man skal ikke snakke med andre om tro, det skal liksom være en privatsak.

Tommy-Andrè forteller om at han og de andre deltakerne delte ut traktater med historien om «den bortkomne sønn» til folk som sto rundt og hørte på.

14697040_10211006366818214_1624081715_n
Gateevangeliseringen tiltrekte seg mange folk. Foto: Tommy- Andrè Olsen

– Som nordmann føler man seg ganske dust som står der og vil bryte inn i deres hverdag og fortelle dem om en Gud som savner dem. Men som Guds barn er det ingenting man heller vil gjøre enn å fortelle dem at det er en himmelsk Far som venter på at de skal komme hjem!

Sprenger egne grenser

– På hvilken måte vil du si at gateevangelisering er grensesprengende?

– Det er grensesprengende på flere måter. Når du går mot en person for å spørre om de kjenner Jesus sprenger du den kulturelle barrieren ved å spørre om noe annet en tiden til en du ikke kjenner. Men samtidig som jeg merker at folk blir satt ut av et slikt spørsmål er det overraskende mange som ønsker å snakke om det!

Tommy-Andrè  forteller om hvordan det også sprenger hans egne grenser. I likhet med mange andre kristne, synes han ikke det er så lett å ta kontakt med folk og spørre om noe som er blitt så tabu som tro.

– Jeg tror det er en grense jeg har satt det selv, og som Gud gjerne vil se meg uten. For det er en grense som kan hindre folk i å høre evangeliet!

Sprenger grensen mellom Gud og menneske

Den tredje grensen gateevangelisering kan sprenge  er grensen andre personer har satt mellom  dem og Gud.

– Det at noen kommer og spør om de kjenner Jesus kan være med på å sprenge en grense Jesus fjernet, men som mange har gjenninnsatt. Grensen mellom Gud og menneske.

Selv om gateevangelisering var litt ukomfortabelt, er Tommy-Andrè tydelig på at han kommer til å bli med igjen. Det er jo tross alt en liten pris å betale for å kunne dele de gode nyhetene.

– For å kunne spre Guds kjærlige budskap må vi av og til gå ut av vår egen komfortsone, og inn i Jesu komfortsone, avslutter han.

Anna Solberg