Vi kan ha lett for å glemme at Jesus var veldig menneskelig

Vi kan ha lett for å glemme at Jesus var veldig menneskelig

Jesus kjente også på menneskelige utfordringer.

Tema

Månedens tema i april er «Ordinær».

Hvordan kan Gud være 100% menneske og 100% Gud? Man trenger ikke være rakett(etter)forsker for å skjønne at det ikke går an. 200%? Det må vel være tull? Eller var han virkelig det?

 

100% Gud og 100% menneske

Inkarnasjonen betyr at Gud fornedret seg selv og ble menneske. Et mennesket ved navnet Jesus.

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (JOH 1,14)

Jesus var 100% Gud og 100% menneske – det er det som er paradokset i inkarnasjonen. Det strider mot menneskets fornuft, men for Gud var dette mulig. Jesus var sann Gud samtidig som han var et sant menneske i kjøtt og blod.

 

Jesus hadde også menneskelige utfordringer

I Bibelen ser vi at Jesus blant annet:

Selv om Jesus var like fullt gudommelig som han var menneske, tok han ingen snarveier i livet. Han måtte lære seg å gå og snakke. Han kjente på de samme menneskelige utfordringene og følelsene som vi møter på i hverdagen.

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. (HEB 4,15)

Han kjenner oss.

 

Jesus med dårlig stedsans?

I serien «The Chosen» (deler av sesong 2 ute nå!) har filmskaperen tatt seg noen kunstneriske friheter hvor de menneskelige trekkene til Jesus kommer veldig godt frem. I denne youtube-filmen kan du se Dallas, skaperen av «Chosen» og Jonathan, som spiller Jesus, diskutere noe av dette. Jesus blir i serien blant annet fremstilt med dårlig stedsans – noe i alle fall jeg kan kjenne meg igjen i.

Det kan være lett å glemme at Jesus mesteparten av tiden gjorde helt ordinære menneskelige ting. Har du tenkt på hva Jesus gjorde før de 2-3 siste årene av livet sitt, de eneste årene han levde offentlig?

 

Gud ble 100% menneske for at vi kan være 100% frelst

Som vi ser var Jesus på mange måter et helt ordinært menneske, akkurat som meg og deg.

Det som skilte han fra oss var at han aldri syndet. Han levde et perfekt liv. Han hadde også muligheten til å gjøre under, noe han også gjorde, men mesteparten av tiden gjorde han helt ordinære menneskelige ting. Som en klok mann en gang sa: «Jesus gikk på vannet, men han brukte som regel båt.».

Den sanne Gud sendte ned sin sønn for å leve et liv som 100% menneske og 100% Gud. Et 100% syndfritt liv. For å overvinne døden og slette våre synder 100% – slik at vi kan tro og med det være 100% frelst.

Jesus hadde til og med muligheten til å flykte bort fra pinen og korsfestelsen. Han var så redd at han ba Gud om å få slippe og at han svettet blod. Til tross for dette fullførte han frelsesplanen. Det er ekstraordinært og noe som kun kunne bli gjennomført av et menneske som også var 100% Gud.

Den sanne Gud sendte ned sin sønn for å leve et liv som 100% menneske og 100% Gud. Et 100% syndfritt liv. For å overvinne døden og slette våre synder 100% – slik at vi kan tro og med det være 100% frelst.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Unsplash

Tema

Månedens tema i april er «Ordinær».