Vi har mye å lære av kristne andre steder i verden

Vi har mye å lære av kristne andre steder i verden

Kirken har alltid hatt et globalt perspektiv.

Tema

Tema på iTro i juni er «Global».

Det har sjeldent vært så tydelig at vi lever i en global landsby som det vi har sett det siste året.

Hva som skjer i ett hjørne av verden kan like fort påvirke oss alle.

Dette globale perspektivet er ikke noe nytt bibelsk sett. Guds hjerte for folkeslagene er en rød tråd gjennom hele Bibelen.

Kalt til misjon

Kallet til å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler er oppgaven Jesus etterlot disiplene og kirken med da han dro opp til sin Far.

Misjonsbefalingen gjelder oss i dag også.

På iTro har vi intervjuet misjonærer som forteller om hva som motiverte dem til å reise ut i misjon.

Kirken vokser

Med nedstengninger og pandemi kan det virke som om det skjer lite på kirkevekstfronten. Hvordan pandemien har påvirket nordmenns søken etter Gud vil nok først vise seg når samfunnet åpner opp.

Men på verdensbasis er det mange gode nyheter for tiden. Kirken vokser!

La deg inspirere av historiene til kristne søsken i andre land som ser at Gud drar mennesker til seg i en vanskelig tid.

Kulturell ydmykhet

Det er kanskje en utfordring for kirken i Vesten å ikke bli for navlebeskuende og selvsentrert.

Historisk sett har vi en ekkel ballast med oss med å se på oss selv som bedre og mer utviklet enn kirken i sør og i øst.

Det passer dårlig overens med et bibelsk perspektiv. Gud viste seg først og fremst i en jødisk kultur – ikke i en vesteuropeisk en. Selv er vi gamle hedninger som har blitt «podet inn» på Guds familietre. (Rom 11,23-24)

En mer ydmyk tilnærming til vår egen kultur kan åpne øynene våre for gullet Gud har lagt ned i alle kulturer.

Vi har mye å lære

For vi har alle ulike måter å tilnærme oss og tilbe Gud på gjennom vår kultur.

Sammen kan vi bidra til å fylle ut bildet av hvem Skaperen vår er, så vi blir i stand til «å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.» (Ef 3,18-19)

Med dette i bakhodet kan vi møte den enorme variasjonen innen den globale kirken med både respekt og nysgjerrighet.

Tenk så mye vi har å lære av kristne søsken i andre land!

Muligheter og utfordringer

Den globale livsstilen vår byr på både muligheter og utfordringer.

For eksempel er undervisning og forkynnelse fra hele verden tilgjengelig på mobilen vår.

På iTro kan du få noen tips til hvordan man kan tenke litt kritisk rundt innholdet i talene og hvilke spørsmål man bør stille for å vite om forkynnelsen er sunn og sann og i tråd med Bibelen.

Vi vil også ta opp temaer som klimakrisen, sosiale medier, sommerkroppen, iTros egen fotball-EM-fantasy-liga, tips til sommerferien, bibelsk fauna og ekteskapet.

 

Les mer om disse sakene på iTro i juni der temaet er «Global».

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Tema

Tema på iTro i juni er «Global».