Valget er ditt

Valget er ditt

Media maser om det, foreldre diskuterer det, du blir kanskje forvirra. Stortingsvalget er til uka, og dette er gode grunner til at du burde stemme, selv om det er mye mas.

Aktuelt

Mandag 11. september er det stortingsvalg i Norge. Frem til fredag 8. september kan en forhåndsstemme.

Bjørnar Østby er høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole.

Media maser om det, foreldre diskuterer det, du blir kanskje forvirra. Stortingsvalget er rett rundt rundt hjørnet. Bjørnar Østby er høyskolelektor og gir deg gode grunner til å bruke stemmeretten din.

– Hvorfor burde jeg som ung stemme? (Nesten all politikken handler jo om voksenting..)

– Det er mange gode grunner til hvorfor du som ung bør stemme ved stortingsvalget. Den i mine øyne kanskje sterkeste grunnen er det faktum at vi kan.

Bjørnar Østby forklarer hvorfor du som ung burde bruke stemmeretten din.

– Jeg tror vi har en tendens til å ta litt lett på stemmeretten vår, som tross alt er et stort privilegium vi slett ikke kan ta for gitt. Både historisk sett og i verdenssammenheng er det jo langt fra selvfølgelig at folket gis makten til å avgjøre hvem som skal styre landet.

– Selv om typiske utsagn om at det å avlegge en stemme er en borger*plikt* er upresise rent juridisk sett, tror jeg derfor en slik tanke likevel er god; vi er blitt velsignet med en mulighet til å gi vår stemme, og da skulle det bare mangle at vi benyttet den!

– Videre er din stemme så klart viktig i den forstand at den kan påvirke faktiske politiske føringer. Hvis det er noe du er misfornøyd med, eller noe du opplever som spesielt viktig, er det jo fåfengt å sitte i sofaen og klage, når du faktisk har muligheten til å avlegge en stemme selv.

– Så kan du kanskje tenke at dette med politikken ikke er noe for deg – det handler jo bare om voksenting. Det er forståelig nok, det, men faktum er at politikken omfatter deg og dine venner vel så mye som voksne og eldre.

– For å ta noen få eksempler som utvilsomt blir svært relevante for vår generasjon i tiden fremover kan vi jo nevne ting som skolepolitikk, muligheter for fast jobb, boligmarkedet, ulikhet, klimapolitikk og så videre. Selv om slike ting kan virke tørre og kjedelige nå, vil de bli virkelighetsnære nok i fremtiden, og er derfor verdt å ta stilling til allerede i dag.

Men hva skal jeg stemme?

– Hvordan kan jeg finne ut hvilke parti jeg burde stemme på? (Det er så mye mas i mediene at jeg blir helt forvirra..) 

– Det å velge seg et parti å stemme på kan være vanskelig, og i den norske konteksten, der uenigheten mellom partiene stort sett er nokså ubetydelig i det store og det hele, kan det føles som å det står veldig lite på spill. Så er det jo også sånn at det aldri vil være et parti man er helt enig med, og sånn er det bare. Du må rett og slett nesten bare bestemme deg for hvilke saker som står deg nærmest.

– Noen velger å bruke en valgtest for å kartlegge hvilket parti som ser ut til å ligge nærmest ens egne verdier. Andre går til de konkrete partiprogrammene, mens enda andre kanskje foretrekker å bruke partilederdebattene som utgangspunkt for sin stemme. Sett for seg selv tror jeg nok alle disse kan være noe misvisende, men som en helhet gir de gjerne et mer presist bilde av hva som passer best for deg.

– Når det gjelder det å skulle stemme basert på kristelige verdier, kan det også være vanskelig.

– Noen vil si at de verdikonservative partiene på høyresiden står et kristent syn nærmest, mens andre vil si at de sosialdemokratiske partienes fokus på sosial likhet og rettferdighet er en mer utpreget kristelig holdning. Så vidt jeg kan se er det ingen tydelige fasitsvar her, så du blir nødt til å vurdere selv hvilke saker som er viktigst for deg.

– Må jeg stemme det samme som foreldrene mine? (De er jo eldre enn meg og har peiling og skikkelig sterke meninger..)

– Nei! Valget er ditt, så du trenger slett ikke stemme det samme som foreldrene dine dersom du ikke ønsker det. Det er i det hele tatt bare sunt å tenke kritisk, og å tenke selv. Når det er sagt, kan selvsagt foreldrene dine være med på å forklare hva forskjellige politiske saker innebærer, hva som er viktig for dem og så videre, og det kan helt sikkert være nyttig for noen.

Men jeg bor ikke hjemme..

– Hvordan kan jeg få stemt når jeg ikke bor i hjemkommunen min? (Er jo stress å reise hjem bare på grunn av det..)

– Du kan forhåndsstemme frem til og til og med den 8. september i den kommunen du befinner deg i, så der har du ingen unnskyldning!

Men jeg er jo frelst..

– Trenger kristne å stemme egentlig? (Jeg er opptatt av å fortelle om Jesus og det er jo det som egentlig betyr noe liksom.)

– Dette er et godt spørsmål, men jeg mener selv at svaret er et rungende ja! Selvsagt står evangeliet helt sentralt for vår tro og virkelighetsforståelse – ikke bare av nåtiden, men også fremtiden.

– Når det er sagt, mener jeg personlig at vi som kristne også har et særskilt ansvar for å gjøre det vi kan for å bidra til et så godt, rettferdig og omsorgsfullt samfunn som mulig her og nå. Da blir det så vidt jeg kan se svært vanskelig å ikke engasjere seg i politikken i større eller mindre grad.

Godt valg!

Aktuelt

Mandag 11. september er det stortingsvalg i Norge. Frem til fredag 8. september kan en forhåndsstemme.

Bjørnar Østby er høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole.