Tidenes omprogrammering

Tidenes omprogrammering

I løpet av noen hektiske dager i Damaskus ble livet til Saul fra Tarsos, med nytt navn Paulus, snudd opp ned. Vi kalles til det samme.

Tema

Tema på iTro i januar er «Restart».

Den lovende akademikeren og skriftlærde, Saul fra Tarsos, opplevde i løpet av noen hektiske dager i Damaskus at livet ble snudd opp ned.

Han kom til Damaskus med tillatelse til å søke opp og arrestere alle de kristne for å føre dem til Jerusalem i lenker. Noen dager senere ble han i all hemmelighet firt ned fra bymuren i en kurv fordi han var blitt kristen og jødene i Damaskus prøvde å ta ham. Forfølgeren ble forfulgt.

Totalt forandret

Saul kom fra en jødisk familie i Tarsos, en by i sør i Tyrkia som nøt status som et viktig intellektuelt senter i Romerriket. Han var en from jøde, godt utdannet hos Gamaliel, en av de fremste lærerne i Jerusalem, og forteller selv at han var en «lovlydig fariseer, en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet etter loven» (Fil 3,5-6).

Men livet hans ble totalt forandret. Noen få år senere skriver han til menigheten i Filippi at han «det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap», ja ikke bare som tap, men «som verdiløst skrap» (Fil 3,7-8).

Paulus´ disippel-CV

I 2 Kor 11-12 oppsummerer en aldrende Paulus sin CV som Jesu disippel. Mannen som kunne blitt en stor og anerkjent jødisk lovlærer har levd et liv i Jesu tjeneste. Han er blitt forfulgt, slått, satt i fengsel, pisket, steinet og har vært i dødsfare en rekke ganger. Men han angrer ikke et sekund. «Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk» (2 Kor 12,10).

Det skulle ikke være mulig. Han gav avkall på alt.

Omprogrammering

På nett ligger det en artig tysk «bibeloversettelse» som jeg av og til kikker litt i. Den er et forsøk på å tilpasse språk og bilder så mye som mulig til vår tid. I «oversettelsen» av Rom 8 har man brukt et bilde som forklarer både teksten og det som skjedde med Paulus på en ganske annerledes måte.

Menneskets indre sammenlignes med en utdatert og dårlig programvare. På grunn av dette kunne vi ikke leve etter Guds vilje. Men Gud sendte sin sønn Jesus. Han hacket det gamle programmet og skrev det om da han tok på seg og betalte for vår synd. Nå kjører Guds nye program i oss og ikke den gamle og dårlige programvaren. På grunn av dette kan livet våre ta en ny retning. (Rom 8,1-4)

Vi snakker altså om tidenes omprogrammering. Det er ikke bare snakk en restart av systemet, slik vi leser om i fortellingen om Noah. Nei, det var nødvendig med en helt ny programvare. Bildet er naturligvis ikke fullkomment, men ikke så verst heller. Bibelen taler om det gamle og det nye mennesket. Den som er i Kristus er en ny skapning (1 Kor 5,17).

Vi kalles til det samme.

Slik opplevde også Paulus det. Det han trodde var riktig livskurs viste seg å være feil. Han ble nødt for å snu helt om og gå i motsatt retning.

Vi kalles til det samme. I Markus oppsummeres Jesu forkynnelse med følgende korte setninger: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet!» (Mark 1,15) Uttrykket som er oversatt med «vend om» er ordrett «skift sinn» eller «bytt tankesett».

Det er nødvendig med en helt ny programvare og fullstendig restart av systemet. Det er hva Jesus ønsker å gjøre for deg i 2020.

Tema

Tema på iTro i januar er «Restart».