Sentrale endetidstekster

Sentrale endetidstekster

Hva sier Det nye testamente om endetiden? Og hvor kan en lese om den?

Tema

Tema for iTro i desember er «Endetiden».

Steffen Stensland arbeider som forkynnelseskonsulent i NLM Norge.

Endetiden er noe som fremstår uvirkelig og fjernt for mange av oss, dette gjør at vi kanskje ikke tenker så mye på dette daglig. I Bibelen så står det likevel mye om endetiden, og Jesus forklarer oss at den er en virkelighet som kommer, derfor skal vi som er kristne orientere oss om hva Jesus sier om dette. Jeg vil trekke frem noen sentrale tekster fra det Det nye testamentet om dette emnet, disse tekstene tror jeg er et godt sted å begynne.

Matteus 24-25

I disse kapitlene underviser Jesus disiplene sine om endetiden. På disse fire sidene forklarer Jesus en rekke ting som er knyttet til de siste tider. Han forbereder disiplene på at det kommer til å være mange uroligheter og trengsler. Mange falske «Jesuser» skal stå fram, men når Jesus virkelig kommer skal hans disipler forstå det umiddelbart. Jesus sier at det nøyaktige tidspunktet for denne gjenkomsten er det ingen som kjenner, bare Gud. Videre advarer Jesus oss direkte og formaner oss gjennom lignelser, om å være klare når han kommer, om å være forberedt. Konkret er vi forberedt når han «tar oss» i å være hans disipler når han kommer igjen.

Romerbrevet 11:25-27

Et viktig spørsmål i tilknytning til endetiden er Israelsfolkets rolle her. Her er ikke alle kristne enige og det er et stort spenn av meninger. Men en av de tekstene man refererer til er disse versene i Romerbrevet hvor det står om Israelsfolkets frelse.

1 Korinterbrev 15

I dette kapitlet er det Paulus som underviser menigheten i Korint om de siste ting. Først så betrygger han menigheten i Korint om det som har skjedd – Jesus har stått opp fra de døde. Deretter betrygger han menigheten om det som skal skje – de som er døde i troen skal stå opp fra de døde. Når Paulus forsikrer om dette fokuserer han på at vi alle skal oppstå, alle skal få en forvandlet kropp når Jesus en dag kommer igjen. I dette kapitlet er det altså oppstandelsen og det at Jesus skal komme igjen som er i fokus.

1 Tessalonikerbrev 4:13-5:11

Også i denne teksten løfter apostelen Paulus frem at alle som er døde i Kristus, de vil si de kristne som er døde, de skal oppstå når Jesus kommer igjen. Dette budskapet er noe Paulus sier at vi skal trøste hverandre med, vi som følger Jesus. Når Paulus her skriver om Jesu gjenkomst formaner han oss til å leve som Jesus disipler, akkurat som Jesus gjør i Matteus 24-25.

2 Tessalonikerbrev 1:2-2:15

Menigheten i Tessalonika opplever forfølgelse og trengsel, i disse versene forklarer Paulus at disse urettferdighetene er noen av de handlingene Jesus skal dømme og straffe når han kommer igjen. Paulus betrygger de kristne og sier at de ikke skal la seg skremme og vingle av alle slags teorier, men holde seg til det han har lært dem i tale og brev. Her leser vi også om en karakter som blir kalt for fortapelsens sønn, syndens menneske og den lovløse. Denne karakteren arbeider sammen med Satan i den siste tid med forførelser og bedrag. Denne karakteren skal bli ødelagt når Jesus kommer igjen.

2 Timoteus 3-4

Her som flere andre steder påpeker Paulus at de siste tider skal være vanskelige og vonde tider, men her viser Paulus til menneskene som årsaken til dette. I et langt avsnitt beskriver Paulus hvordan menneskene skal utfolde det verste i seg av usannhet, egoisme og ugudelighet. En av grunnene til at menneskene gjør dette er at de ikke vil høre sannheten, de vender seg bort fra Guds ord og tar heller imot eventyr. Derfor oppfordre Paulus sin medarbeider Timoteus til å forkynne ordet, overbevise, irettesette og trøste.

2 Peter 3

Her er det apostelen Peter som skriver. Foranledningen er at noen påstår at Jesus ikke kommer igjen, det ser ut som de prøver å så tvil blant de kristne og gjøre dem urolige. Til dette svarer Peter flere ting. Han sier blant annet at vi må være klar over at Guds tid er annerledes enn vår tid, i tillegg til dette så drøyer Gud med dommen fordi han ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal følge Jesus.

Johannes åpenbaring

Når kristne hører «endetid» så er Johannes åpenbaring kanskje den første assosiasjonen de får. I denne boken leser vi om syner som Johannes fikk se om de tingene som skal komme, om endetiden, dommen og den nye himmel og nye jord. Når en leser denne boken må en være forberedt på at det er mye billedspråk og symbolikk, noe som gjør mange ting vanskelige å forstå. Dette betyr ikke at en skal la Johannes åpenbaring ligge, men vi bør lese den slik at vi forstår det som skjer, når det skjer. Jeg vil likevel anbefale å begynne med de andre tekstene.

 

Dette er noen av de sentrale tekstene som omhandler endetiden. Jeg håper virkelig at du ikke bare leser denne artikkelen, men også leser tekstene og bruker tid med dem. Når du gjør det prat gjerne med en kristen du har tillit til om de tingene som ikke du forstår, og bli ikke overrasket når du ikke forstår det. Flere steder står det rett ut, at tidspunktet for når Jesus kommer igjen kjenner ingen. Det betyr at det må være noen biter i «puslespillet» som er skjult for oss, og derfor ser vi ikke hele bildet. Men de bitene Jesus har vist oss, har han vist oss av en grunn, vi skal derfor studere disse bitene, helst sammen.

Tema

Tema for iTro i desember er «Endetiden».

Steffen Stensland arbeider som forkynnelseskonsulent i NLM Norge.