Seier over sykdom

Seier over sykdom

Helbredelse er helt reelt, men det er ikke alltid det skjer. Det kan være vanskelig å forholde seg til. Asbjørn Gabrielsen har skrevet om det - både ut fra erfaring og forskning.

Seier

Tema på iTro i oktober er «Seier».

Asbjørn Gabrielsen er 31 år og fra Farsund. Han er nylig ferdig med en mastergrad i praktisk teologi.

Har noen av dere sett at på mange kristne møter, så inviteres det til forbønn for mennesker som har ulike lidelser? Det er også mange mennesker som går frem da, i håp om å kanskje bli helbredet. Likevel er det tydelig at dette ikke alltid skjer. Flere kristne i dag sier at årsaken til dette er for eksempel manglende tro, enten hos den syke eller hos den som ber for den syke. Hva skal vi som kristne tenke om dette?

Personlig

Som sterkt svaksynt har dette spørsmålet berørt meg på det næreste. Jeg har heldigvis fått anledning til å forske på nettopp hva bibelen sier om helbredelse, og har slik fått noen tanker om hvordan vi kristne burde forholde oss til sykdom generelt.

Fokus på Jesu arbeid i forskning

Når det gjelder hva som står i bibelen om helbredelse, er det naturlig å fokusere på Jesus og hans apostler. Jesus helbredet mange syke.

Det som er påfallende er at han har fint lite mønster i hvordan han går frem under helbredelser. Noen ganger spør han om deres tro først, og noen ganger nevnes ikke tro i det hele tatt.

I enkelte tilfeller gjør Jesus det jeg veldig spøkefullt kaller en «hit and run» helbredelse, der Jesus helbreder en syk, og så stikker unna før den syke i det hele tatt registrerer hvem som har helbredet ham (Joh 9) . Det er altså påfallende hvor ulikt Jesus møter forskjellige lidende mennesker. Her har vi kanskje noe å lære. Ut i fra dette er det også tydelig at tro ikke kan settes som en forutsetning for helbredelse.

Mange, men ikke alle

Ut i fra Apostlenes Gjerninger, og brev-litteraturen i NT, er det tydelig at selv om apostlene helbreder mange, helbreder de ikke alle.

I 2. Tim 4.20 hører vi at Paulus lar en venn, Trofimus, være igjen i Miletos fordi han var syk. I 1. Tim 5:23 anbefaler Paulus også hans venn å ta et glass vin for hans magesmerter. Det er tydelig at til tross for mye helbredelse, er sykdom likevel vanlig hos de kristne.

Lærdom

Hva kan vi lære av dette? Jesus møtte de syke på helt forskjellige måter. Han møtte dem slik de var, der de var, i en tid der dette var høyst uvanlig. På Jesu tid ble syke tilsidesatt.

Vi lærer også at, til tross for at helbredelser er reelle, er det ikke alltid de skjer, og dette har ikke med tro å gjøre.

Hvordan kan vi da seire over vår sykdom? Ved å ikke tilsidesette syke mennesker, og ved å behandle dem som de forskjellige personene de er. Dersom du er lidende selv, er det viktig at du ikke lar dette definere hele deg. Seier i sykdom kan handle om å akseptere den lidelsen du har, og å leve et godt liv på tross av den.

Tro meg, her snakker jeg av erfaring. Likevel, det å legge sine lidelser i Guds hender, skal man være frimodig med å gjøre.

Seier

Tema på iTro i oktober er «Seier».

Asbjørn Gabrielsen er 31 år og fra Farsund. Han er nylig ferdig med en mastergrad i praktisk teologi.