Lykkeprosjektet

Lykkeprosjektet

Doktorgradsstipendiat Morten Holmqvist spurte 1000 ungdommer ut om lykke. Han fant ut at både unge og voksne stresser og strever mye for å bli lykkelige. Finnes det andre og viktigere mål i livet enn dette?

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»

Dagens ungdommer er ganske lykkelige. I hvert fall hvis vi skal tro undersøkelsen Jeg tror jeg er lykkelig… fra 2007 som doktorgradsstipendiat ved Menighetsfakultetet Morten Holmqvist står bak. Her spør han ut rundt 1000 ungdomsskoleelever om bl.a. venner, familie, kropp, tro og fritid. På spørsmålet om ungdommene var lykkelige svarte over 80 prosent av dem at de var passe eller meget lykkelige.

«Det er jo flott hvis folk har det bra!»

«Det er jo flott hvis folk har det bra!» understreker Holmqvist når iTro.no prater med ham om resultatene fra undersøkelsen. «Mye tyder på at mange unge mennesker idag er lykkelige i betydningen av å være tilfredse med livet. Samtidig tror jeg denne veldig høye lykkeprosenten fra undersøkelsen viser oss en annen side ved dagens samfunn, nemlig at det er viktig å fremstå som lykkelig. Dette tror jeg ikke bare gjelder unge mennesker, men hele samfunnet.» sier han.

«Vi driver og jakter på det gode liv»

Vi driver og jakter på det gode liv, mener Holmqvist. «For både unge og voksne idag er det viktig å beherske ting, å få det til, å være på´n, å være lykkelig,» sier han og viser til at voksne pusser opp hus og hytte for store summer og drar på vinsmakingskurs. Unge jobber hardt på skolen for å komme seg opp og frem i livet.

«Ungdomsskoleelevene fra undersøkelsen var ambisiøse optimister. De hadde mange ambisiøse planer for fremtiden og var ganske sikre på å lykkes med dette,» forteller Holmqvist. Han viser til den liknende, men større undersøkelsen Ungdata 2014 fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA ). Den viser samme tendens: at dagens ungdommer er snillere, lykkeligere, mer ambisiøse og gjør det bedre på skolen enn før. «Men,» utbryter han, «dette er snakk om krav, altså».

Krav

Fra skolen og fra andre omgivelser er det et krav om å være vellykket for dagens unge, fastslår Holmqvist. « 40 % av ungdommene oppgav at de var stresset,» forteller han og tenker at dette henger sammen med krav fra blant annet skolesystemet og krav knyttet til kropp. «Man blir målt på skolen ned til minste detalj og karakterene er viktige helt fra ungdomsskolen av. Dessuten er det også mange krav knyttet til kropp for dagens unge.

Elske vår neste som oss selv

Når det viser seg at dette er en stor ambisjon for mange av oss, det å bli og å fremstå som lykkelig, så kan man jo stille spørsmålet om det også finnes andre ting å jobbe for her i livet? «Jeg tenker at det er uhyre viktig å åpne horisonten litt og huske på at vi som kristne er kalt til å elske andre. Vi må spørre oss selv hva dette innebærer konkret i vår egen hverdag, mener Holmqvist.

«Jeg har fred med Gud»

På spørsmål om han selv er lykkelig svarer Holmqvist ja: «Jeg har en fantastisk kone, fantastiske barn og en fantastisk hyggelig jobb. Jeg har fred med Gud og vel, jeg tror han finnes og at han har skapt meg. Det er godt å kunne hvile i det.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»