Jesus vil ta imot alt du bærer på

Jesus vil ta imot alt du bærer på

Har du noe i bagasjen som du tviholder på, men som kanskje Jesus burde tatt hånd om?

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv.»

Denne saken ble først publisert 11.11.18, og republiseres med forfatterens tillatelse.

Vi er alle ulike, men har ofte til felles at vi har vanskelig for å la andre, eller en annen, bære noe av det vanskelige vi bærer på.

Vi skal klare det selv. Fikse livet selv, vise at vi er selvstendige mennesker som klarer seg bra, uten å vise sårbarhet eller å få hjelp av andre.

Har du noe i bagasjen som du tviholder på, men som kanskje Jesus burde tatt hånd om?

Jeg vet ikke hva du har i bagasjen, og hva som veier tyngst hos deg?

Kanskje bærer du på en skam over noe som er blitt gjort deg eller som du gjorde med noen andre? Kanskje bærer du på en skyldfølelse? Eller du bærer nag, du er sint på noen eller på Gud? Kanskje bærer du på synd? Kanskje bærer du på sår, som aldri ble legt?

Alt som du bærer på vil Jesus ta imot. Det står i Matteus 11,28:

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.»

Har du noe i bagasjen som du tviholder på, men som kanskje Jesus burde tatt hånd om?

Han er med gjennom dødsskyggens dal

Hva holder deg oppe, sånn egentlig?

Er det ryktet, imaget, stoltheten, alt du gjør og får til, eller er det Jesus, han som er uforanderlig og som ingen kan rokke? Han som bærer deg når du er sliten. Han som bærer deg gjennom elva når vannet er for høyt, eller bekymringene for store. Han som bærer deg når kreftene og frimodigheten ikke strekker til.

Han er med deg gjennom dødsskyggens dal. I salme 23,4 står det «ja selv om jeg må vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav de trøster meg.»

Han står ikke ved siden, eller i den andre enden, og venter at du skal gå gjennom denne dalen av angst, uro, sorg, vanskeligheter, nei, Han er med deg gjennom.

Han sender oss aldri ut alene

Et sted i Bibelen står det at Jesus sier: «Kom, la oss dra over til den andre siden». Jeg tror det er snakk om å hoppe i en båt og dra over et vann. Det gjorde de ganske ofte virker det som.

Det jeg la merke til var at Jesus sier ikke gå over på den andre siden, han sier la oss. Han vil gjøre det sammen med oss. Han sender oss aldri ut alene.

I misjonsbefalingen minner han oss også på at Han vil være med oss alle dager inntil verdens ende.

Bli som barn, som lar seg bli båret.

Bli båret, framfor å bære, og å bli båret av Jesus, den sterkeste.

Det å bli båret handler om å legge fra det som tynger. Det som hindrer deg i å utfolde deg og glede deg over livet. Det som begrenser deg i å være det du er skapt til å være, Guds barn.

Det står jo i Bibelen om at vi skal bli som barn. Kanskje er det dette det er snakk om. Bli som barn, som lar seg bli båret.

– Jeg bar dere på ørnevinger

Jesus kom med nåden, og den bærer oss gjennom. Nåden er den ufortjente kjærligheten, det at du ikke kan gjøre noe for å bli mer elsket og heller ikke gjøre noe for å bli mindre elsket.

Det bærer deg. Hver dag. Gjennom hele livet. Gjennom gleder. Gjennom sorger. I lyset, i mørket. Gjennom alt.

Gud hadde kraft til å reise Jesus opp fra de døde. Han var død, men ble levende. Klart han har kraft nok til å bære deg, hele deg med alt du er og har, helt hjem til Far. I 2 Mos 19,4 står det:

Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg.

 

John Olav Selstø

Tema

Tema på iTro i november er «Bærekraftig liv.»

Denne saken ble først publisert 11.11.18, og republiseres med forfatterens tillatelse.