Hva er lykke for deg?

Vi har hørt med folk i ulike deler av verden om hva lykke er for dem. Se hva de svarte.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»

Er man lykkelig når man har mye penger? Når man er med familien sin? Når man gjør andre lykkelige?

NLM driver misjonsarbeid på flere kontinenter. Vi spurte noen misjonærer om de kunne intervjue folk om hva lykke er for dem.

Takk til Inger, Lars-Petter, Kurt Arild og Anders for videobidragene.

Tema

Tema på iTro i november er «Lykke»