Hva er egentlig bønn?

Hva er egentlig bønn?

Bønn handler om mer enn at Gud fikser tingene vi ber ham om.

Tema

Tema på iTro i mai er «Bønn».

Bønn kommer nok høyt opp på lista over hva folk tenker er typisk for kristne. Og det stemmer ganske godt.

Jesus var selv opptatt av bønn, og han ba etterfølgerne sine om å be. Og det preget de kristne siden – uansett hvor i verden de befinner seg.

Les også: 15 bibelvers om bønn

Hva handler egentlig bønn om?

Likevel kan det være vanskelig å catche helt alt som har med bønn å gjøre.

Spør du forskjellige kristne om hva bønn er, vil de nok svare litt ulike ting. Og kanskje kan det at folk vektlegger forskjellige sider ved bønn, hjelpe oss å få et bedre totalbilde av hva det handler om.

En Gud som svarer på bønner

Én måte å forklare hva bønn er, kan være noe slikt: Når vi ber, kommer vi til Gud med alt som ligger oss på hjertet, i en tillit til at han hører oss, bryr seg om oss og kan svare på bønnene våre.

Men når vi snakker om bønn på denne måten, må vi imidlertid huske på at bønn ikke er å gni på en lampe, og så kommer Gud ut og oppfyller ønskene våre, slik som i Aladdin.

Derfor kan det være fint å få frem noen flere sider av hva bønn er.

Relasjon til Gud

Et annet aspekt ved bønn, er at det er en relasjon til Gud.

Gud ønsker fellesskap med oss. Ole Hallesby skriver at bønn er «å lukke Jesus inn», som en respons på det som står i Åp 3,20:

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.»

Vi kan slippe Jesus inn og involvere ham i alle deler av livet vårt. Da skapes det en relasjon mellom oss og ham. Han står allerede klar og venter på at vi skal åpne opp for ham.

Bønn forandrer oss

Andre vil kanskje legge vekt på at bønn ikke først og fremst handler om at vi skal forandre Guds vilje og handlinger, men at bønnene våre forandrer oss. Det vi ber om preger oss. Kanskje kan Jesus hjelpe oss å være svar på bønner som bes, ved at vi blir mer og mer påvirket av hvem og hvordan han er? Ofte skjer jo bønnesvar gjennom vanlige mennesker, men vi aner at Gud har en finger med i spillet.

Bønn som et kraftig virkemiddel

Noen har kanskje hørt dette utsagnet: «Satan ler av vårt strev, håner vår visdom, men skjelver når vi ber.» Kanskje er det noe i det. Det får frem at det er sterke krefter i sving når vi ber til Gud.

Dette kan kanskje gjøre oss redde for å be feil. Men det må ikke gjøre at vi ikke tør å be. Vi kan være trygge på at Gud ikke vil gi oss bønnesvar som ikke er gode.

Men vi kan hele tiden få søke å bli bedre kjent med Jesus og Guds ord. I Bibelen og i bønn blir vi kjent med Guds vilje, og vi kan la det som er viktig for Gud prege hva som er viktig for oss.

Vi kan be om at Guds vilje må skje, og vi kan be «i Jesu navn» – altså etter hans gode vilje.

Mer om bønn på iTro

Det er mye mer som kunne blitt sagt om bønn. Og derfor vil vi ha nettopp «Bønn» som tema på iTro nå i mai.

 

Tema

Tema på iTro i mai er «Bønn».