Fake News

Fake News

Extra, extra! Read all about it!

Tema

Tema på iTro i april er Fake news.

Det er ikke bare 1.april vi kan gå på en smell og bli lurt trill rundt.

Med den enorme informasjonsstrømmen vi har i dag, der hvem som helst kan lage sin egen plattform og nå ut til mennesker over hele verden, er det ikke alltid like lett å skille på hva som er sant og ikke. Det er heller ikke til hjelp at algoritmer gjør at vi får opp enda mer av det vi ser etter, og mindre av andre ting. Det er lett å la seg lure av såkalte «Fake news».

Er evangeliet fake news?

I april er tema på iTro «Fake news».

Når det er så mye vi ikke kan vite, hvordan kan vi vite at evangeliet om Jesus, som mange av oss har vokst opp med, er sant?

Ordet evangelium betyr bokstavelig «godt budskap». Men tenk om det egentlig er et falskt budskap. Hva om Jesus bare var en vanlig person som var et godt forbilde, og så har kirken gjennom årene tillagt ham guddommelighet. Eller om han bare var en gal mann som trodde han var Gud.

Ingen av oss vil bygge livet på noe som viser seg å bare være tull. Har vi gode grunner for å tro at evangeliet er sant?

De andre evangeliene

I Bibelen finner vi fire beretninger om Jesus sitt liv på jorden – de fire evangeliene.

Men så har noen kanskje hørt at det litt senere kom noen andre beretninger om livet hans, noen andre evangelier som sier noe helt annet om Jesus. Disse er ikke med i Bibelen.

Vil det si at vi kanskje har fått feil kilder til Jesus sitt liv? Hvem skal vi høre på? Hvilke evangelier er falske og hvilke er ekte?

Falske løfter

I tillegg hører vi mye forskjellig om hva et liv med Gud innebærer.

Det kan være påstander som at et liv med Gud er lettere enn et liv uten Gud. Eller at kristne kan være beskyttet fra sykdom og farer, bare de har tro nok.

Har vi blitt gitt noen falske løfter fra predikanter og andre kristne? Løfter som Gud og Bibelen aldri har gitt oss?

Påske, død og oppstandelse

I tillegg til «Fake news» blir det i april fokus på påskens budskap – hovedkjernen i kristen tro. Nemlig Jesu død og oppstandelse.

Hvis Jesus sin død er fake news, er kristendommen bare tull.

Hvorfor måtte Jesus dø og stå opp? Hvilken betydning hadde det for Jesus? Hvilken betydning har det for deg og meg i dag?

Hvorfor måtte det skje på akkurat den måten? Kunne ikke Gud fikset frelsen på en bedre måte enn å komme til jorden som et svakt og skrøpelig menneske?

Og er det i det hele tatt troverdig å tro på at en fyr kunne stå opp fra døden? Eller er dette også fake news? Dette er vesentlig å finne ut av, for hvis Jesus sin død er fake news, er kristendommen bare tull.

Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud. For da har vi vitnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder.
(1 Kor 15,14-17)

Mer om dette på iTro i april!

 

Twenty20

Tema

Tema på iTro i april er Fake news.