Er det lønn i himmelen?

Er det lønn i himmelen?

Lønn i himmelen. Hva betyr det? Er det lønn i himmelen, altså forskjell på folk?

Tema

Tema på iTro i september er «Lønn».

Dette er et spørsmål som dukker opp på nytt og på nytt. Det er fordi det ikke er helt enkelt å si helt sikkert.

I tillegg til alt dette, slår Bibelen også fast at frelsen er av nåde, ikke belønning.

Bibeltekster om lønn

Bibelen taler mye om lønn, men den taler på en måte som gjør det vanskelig å sette to streker under svaret:

Se, jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi, har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerning. (Åp 22,12)

De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. (Matt 20,9-10)

Teksten fra Åp 22 gir inntrykk av individuell lønn, basert på den enkeltes gjerninger, mens lignelsen i Matt 20 slår fast at alle får samme lønn, uavhengig av hvor lenge de har arbeidet i vingården.

Frelst av nåde

I tillegg til alt dette, slår Bibelen også fast at frelsen er av nåde, ikke belønning. Når Paulus i Romerbrevet slår fast at frelsen kun blir gitt oss av nåde, slår han samtidig fast at:

Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. (Rom 4,4-5)

Hvis vi skal prøve å holde alt dette sammen, er det altså ikke snakk om at frelsen er belønning for godt utført arbeid av oss mennesker. Frelsen er av nåde og bare av nåde. På grunn av Jesus – hans fullkomne rettferdigferdighet som vi får i gave.

Guds «opp-ned-rike»

Når alt det er sagt, og det er det viktigste, bruker Bibelen likevel uttrykket «lønn», og den gjør det på en måte som skaper et inntrykk av at det noe individuelt og dermed forskjellig.

Lignelsen om arbeiderne i vingården viser oss at lønn og arbeidstid ikke nødvendigvis henger sammen. Så det er helt andre kriterier som gjelder i Guds rike.

I himmelen er lønnen å få være sammen med Jesus. I møte med det blekner alt annet.

Vi er opptatt av arbeidstid, rettferdig timelønn, lik lønn for likt arbeid og så videre. Det er viktig i yrkeslivet. Men Bibelen har en tendens til å snu ting på hodet og Guds rike viser seg gang på gang å være et «opp-ned-rike». Der er den minste størst og den siste først.

Lønnen er å være med Jesus

I himmelen er lønnen å få være sammen med Jesus. I møte med det blekner alt annet. Og jeg tror vi alle kommer til å vite at det kun er hans nåde og godhet som gjør at vi får være der, sammen med ham.

Da faller alle våre ideer om timebetaling tomme til bakken. Og det er til syvende og sist slik jeg ser det for meg. Det ser ut som om det blir gitt ulik lønn i himmelen. Men vi vet ikke hvordan Gud regner arbeidstid og hvilke timesatser han bruker.

Og uansett – alt dette kommer til å blekne i forhold til det ene viktige – nemlig en evighet sammen med Jesus. Av bare nåde.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i september er «Lønn».