Er det kristne håpet bare ønsketenkning?

Er det kristne håpet bare ønsketenkning?

Håp kan ofte forbindes med usannsynlighet eller ønsketenkning, men i Bibelen er håpet avgjort i noe som allerede har skjedd.

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp».

Jeg kan håpe at Viking FK tar gull neste år i Eliteserien og jeg kan håpe at Norsk Tipping Hamar ringer og gratulerer meg som lottomillionær.

Ikke veldig sannsynlig noen av delene, men jeg håper.

Vi kan håpe på så mye fint vi vil, men hva er vel poenget med det om det ikke skjer eller ikke er sant?

Er det også slik med det kristne håpet; bare ønsketekning og en falsk livsforsikring?

Håp bare ønsketenkning?

«Håp» er et begrep som ofte brukes i kristen setting. Og jeg kan være enig i at ordet i seg selv kan virke litt passivt, i alle fall om man bruker det på samme måte som hvermannsen i dagligtalen.

Vi kan håpe på så mye fint vi vil, men hva er vel poenget med det om det ikke skjer eller ikke er sant?

For vårt håp er forankret i det Jesus allerede har gjort på korset for oss.

Er det kristne håpet egentlig bare en virkelighetsflukt fra livets harde realitet? Har vi egentlig et håp og liv etter døden, eller er det bare ønsketenkning?

Et sikkert håp

Det kristne håpet er annerledes. Bibelen formidler et mye dypere håp enn hva vi slenger rundt oss i dagligtalen – et sikkert håp.

For vårt håp er forankret i det Jesus allerede har gjort på korset for oss. Det har allerede skjedd. Vi trenger ikke bare håpe, men vi kan faktisk vite (1 Joh 5,13).

Håpet er noe større enn oss selv som ikke kan måles eller bevises, likevel har håpet allerede frelst oss. Det kristne håpet ble avgjort og oppfylt da Jesus ropte «Det er fullbrakt!» (ref. Joh 19,30) i sitt siste åndedrett på korset og senere overvant døden.

«For i håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser?» (Rom 8,24)

I håpet er vi frelst. Det er noe større enn oss selv som garanterer oss en evighet med Gud, i framtiden. Med sikkerhet kan vi vite at håpet gjelder oss, for Gud er trofast og holder sine løfter (Heb 10,23).

Så nei, det kristne håpet er ikke noe vi klamrer oss til for å gjøre tilværelsen og verdens harde realiteter litt lystigere. Vårt håp er forankret i noe konkret som allerede har skjedd, noe alle mennesker må ta stlling til – fattig eller rik, syk eller frisk, troende eller ikke troende.

Det kristne håp

Hva er det da dette kristne håpet tilbyr oss?

Det er umulig å forstå hvor stort det kristne håpet er, det som ligger ferdig og venter på oss.

Å tro på den historiske personen Jesus og hans oppstandelse med hele vårt hjerte gir oss følgende håp:

  • Frelse gjennom troen på Kristus (Ef 2,8-9)
  • At Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde (Apg 10,42)
  • Oppgjør med all ondskap og elendighet (Åp 21,4)
  • Løftet om evig liv i himmelen (1 Joh 5,11-12)

…og mye mer!

Les også: 7 sannheter som kan gi håp til den håpløse
Les også: 10 bibelvers om håp

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.» (1 Pet 1,3-5)

Det er umulig å forstå hvor stort det kristne håpet er, det som ligger ferdig og venter på oss.

Det er ufattelig stort og gitt ufortjent i kjærlighet til alle mennesker på jorden. For et framtidshåp vi har i Jesus!

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i desember er «Håp».