Tagget med: kristen tid

Et kristent tidsbilde

Tiden har en begynnelse og en ende, og Gud selv står utenfor tiden.
av Ole Andreas Birkedal