Tagget med: kristen moral

Jesu seks «men»

I Bergprekenen viser Jesus hvordan bud vi har hørt handler om mer enn ytre gjerninger.
av Egil Sjaastad

Hvem vil vel ha bøter?

Jeg spurte klassen min om de ville fortsatt med ulovlig nedlasting hvis de ble overbevist om at det var ulovlig. En tredjedel rakk opp hånden. Men ingen svarte at de ville gjort det hvis de ville bli
av Karl Johan Kjøde