Hvordan kan jeg bruke tiden meningsfullt mens jeg venter på at Jesus skal komme igjen?

Hvordan kan jeg bruke tiden meningsfullt mens jeg venter på at Jesus skal komme igjen?

Vi kan bruke vår begrensede tid her på jorden til å skape evige verdier.

Advent

Ordet advent kommer av det latinske adventus som betyr ankomst, og her er det Herrens ankomst vi tenker på.

Advent er forberedelsestiden frem mot Jesus sin ankomst til jorden.

Som kristne lever vi med et håp om at Jesus skal komme igjen og ta oss med til et evig liv med ham. Jesus kom jo til jorda for 2000 år siden, og da sa han at han skulle komme igjen.

Vi kan derfor si at vi lever i en slags ventetid mellom da Jesus levde på jorda og døde for oss, til han skal komme tilbake og fjerne all ondskap og lidelse, og vi skal få leve evig med ham.

Misforståelse

Noen misforstår imidlertid dette håpet kristne har om himmelen. Den ateistiske filosofen Karl Marx sine kjente ord «Religion er opium for folket» uttrykker dette. Han anså religionen for å være en virkelighetsflukt.

Tiden vår her i denne verden er ikke bare en ventestasjon der vi passivt sitter og venter på toget som skal ta oss til himmelen.

Istedenfor å kjempe for en bedre verden, mente han at kristne fant seg til rette med at ting en gang skulle bli bedre i neste, så derfor kunne man la være å bry seg om denne verden.

Men tiden vår her i denne verden er ikke bare en ventestasjon der vi passivt sitter og venter på toget som skal ta oss til himmelen.

Bruk tiden godt

Vi må bruke ventetiden godt, for vi har tiden en begrenset periode. Paulus oppfordrer menigheten nettopp til dette:

Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde.
(Ef 5,15-16)

Hvordan skal jeg bruke tiden godt?

Hvordan skal jeg da gjøre mest mulig ut av denne tiden jeg lever her?

Jeg vil trekke en parallell mellom god tidsbruk og god pengebruk. I Lukas 16 bruker Jesus et bilde på en forvalter som brukte penger til å skaffe seg venner til senere.

Og så oppfordrer Jesus til nettopp å bruke pengene våre til å skaffe venner som vi kan treffe igjen i evigheten, der pengene ikke lenger har noen verdi.

Invester tiden godt

Tid, på samme måte som penger, er forgjengelig. Men på samme måte som med penger, kan vi investere tiden i noe som ikke er forgjengelig. Noen evige aksjer.

Vi kan hjelpe flere å koble seg til livets tre slik at de kan leve videre når de dør.

Hvis vi kan bruke av vår begrensede tid her på jorden til å skape evige verdier, er det det mest verdifulle vi kan være med på.

Vi kan hjelpe flere å koble seg til livets tre – livets kilde – slik at de kan leve videre når de dør. I tillegg til å hjelpe folk i nød; gi mat til de som sulter her på jorda, kan vi få dele ut av brødet som gir evig liv. Jesus sa:

Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.
(Joh 6,54)

Et meningsfullt oppdrag

Som kristne har vi et oppdrag vi må fullføre mens vi lever her. Vi lever ikke lenger for oss selv, men for en større hensikt. Han som vi har valgt å gjøre til Herre over livet vårt, har befalt oss om å gjøre alle folkeslag til disipler.

Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
(Matt 28,19-20)

Det er en meningsfull ventetid.

Lightstock / Rick Short

Advent

Ordet advent kommer av det latinske adventus som betyr ankomst, og her er det Herrens ankomst vi tenker på.

Advent er forberedelsestiden frem mot Jesus sin ankomst til jorden.