Guds gaver: Livet

Guds gaver: Livet

Gud elsket deg, og visste alt om deg, selv før du ble født. Gud har gitt oss livet i gave - han har skapt oss.

Guds gaver

Denne julen skal vi utforske noen av gavene Gud har gitt til oss.

Det er jul! Julebesøk, julemat – julegaver! Selv om vi blir eldre, vil de fleste av oss innrømme at det er litt kjekt med gaver. I gavens natur ligger det et ønske om noe godt for mottakeren, og som oftest gir den også glede til giveren. 

Denne julen skal vi utforske noen av Guds gaver til oss. Gjennom å bli oppmerksom på at noen av tingene vi lett kan se på som selvfølgelige, egentlig er gaver fra Gud, tror jeg vi vil bli mer takknemlige. I julen, og videre inn i det nye året.

Gud har gitt oss livet! 

Den gaven vi aller lettest tar for gitt er selve livet.

Her kommer vi inn til de aller største eksistensielle spørsmålene; «Hvorfor er jeg her?» 

Fordi Gud ville det slik! Han skapte mennesket, i sitt bilde, fordi han ville at vi skulle finnes. Han gav oss livet i gave. På grunn av syndefallet vil ikke alltid føles like fantastisk, men vi kan alltid være takknemlige for at vi får enda en dag i gave. En dag som vi kan bruke til det gode. 

I salme 139 undrer David seg over hvordan Gud, som er så stor, kan kjenne til alle våre innerste tanker, og vite alt om oss. Det er et under! 

Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet. (v16)

Den som vet best

Ransak meg Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine tanker! (v23)

Det at Gud har skapt ham og vet alt om ham, gjør ikke David stressa. Det gir ham trygghet, og takknemlighet. Det gir også et ønske om at Gud skal fortsette å skape gode ting gjennom ham. Derfor ber han om at Gud må prøve ham, og utfordre.

Underfullt laget

Gud har gitt oss livet i gave, han har skapt oss. David selv skriver at han vet at Guds verk er underfulle – de er fantastiske! Selv om det kan være vanskelig, tror jeg vi er lure når vi stoler på det Gud mener om oss, han er jo den som står bak! 

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt! (v14)

Gud elsket deg, og visste alt om deg, selv før du ble født. Han er allmektig, uendelig stor! Han ser alle dine dårlige sider, men elsker deg likevel. Gud ønsker også å fortsette å skape gode ting i deg, og gjennom deg. 

 

Guds gaver

Denne julen skal vi utforske noen av gavene Gud har gitt til oss.