Fra død til seier

Fra død til seier

Jesus døde i tillit til at Gud kunne vende hans død til seier.

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset. I påsken vil vi se litt på hver av dem.

«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» (Luk 23,46)

Det er snart over nå. Jesus har fullført løpet sitt, jobben hans er gjort!

Og disse siste ordene hans viser at Jesus hadde en tillit til at hans Far nå skulle ta seg av det som kom til å skje. Noe Gud tydelig viste at han gjorde ved å reise Jesus opp fra de døde den tredje dagen.

På samme måte som da han sa «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» hentet Jesus også disse ordene fra Salmenes bok i Det gamle testamentet.

I Salme 31,6 sier nemlig også kong David til Gud: «I dine hender overgir jeg min ånd». Og hele Salme 31 handler om hvordan Gud hører bønn, og at han tar seg av sine midt i all håpløshet. Og det var i denne tilliten Jesus overgir sin ånd i Guds hender.

Gud vendte nederlaget til seier

1900-tallets viktigste leder i Sverige, Bo Giertz, sier det: Både Salme 22 og Salme 31 taler om hvordan den undertryktes elendighet vendes til en seier som skal prises av alle folk.»

Og det er nettopp dette som skjedde på korset. Det som så ut til å være Jesu nederlag, da han døde på korset, vendte Gud om til en seier – en seier Jesus vant over døden og Satan på vegne av meg og deg.

Og det er dette som er påskas store høydepunkt!

Jesu sju ord på korset

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset. I påsken vil vi se litt på hver av dem.