Når kommer verdens ende?

Når kommer verdens ende?

Før Jesus kommer tilbake må evangeliet forkynnes for alle mennesker.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Da jeg var yngre, var jeg litt urolig da det ble snakk om Jesu gjenkomst. Det var rett og slett litt skummelt. Jeg hadde mange spørsmål og ikke så mange svar. I dag er jeg mer avslappet og tenker annerledes om det – selv om jeg i dag kanskje har enda flere ubesvarte spørsmål enn før.

La oss gå til Bibelen.

Verdens ende

Også disiplene var opptatte av Jesu gjenkomst. Noen dager før Jesus skulle bli korsfestet, sitter disiplene og Jesus sammen på Oljeberget og ser utover Jerusalem.

Da spør de ham: «…hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?» (Matt 24,3)

Jesus forteller om flere ting som skal skje før han kommer tilbake. Han snakker om kriger, naturkatastrofer som jordskjelv og hungersnød, forfølgelse av de kristne, om falske profeter og kald kjærlighet, og at mennesker skal falle fra troen.

Hvordan skal vi tolke det som skjer i verden?

Hva betyr dette? Kommer Jesus snart tilbake fordi Russland har angrepet Ukraina? Eller at fordi det nettopp var et forferdelig jordskjelv i Tyrkia, så kommer han igjen nå?

Når vanskeligheter skjer,  så kan vi vite at Jesus er med oss.

Jeg tror ikke vi kan konkludere slik. Jeg tror Jesus vil si oss at livet ikke kommer til å bli lett. Det vil være lidelse.

Og vi kristne er ikke spart for noe av dette. Men når vanskeligheter skjer,  så kan vi vite at Jesus er med oss.

Tegnet på at Jesus skal komme

Men hva er så linken til misjon? Her kommer poenget mitt.

Etter at Jesus har snakket om krig, naturkatastrofer og forfølgelse, så sier han videre at «dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme.» (Matt 24,14)

Slik kobler Jesus sin egen gjenkomst med oppfyllelsen av misjonsbefalingen.

Altså, når alle mennesker i hele verden (det greske ordet for «verden» er «oikoumene», som betyr overalt hvor det bor mennesker) i alle verdens folkeslag (det greske ordet for «folkeslag» er «ethnos», som betyr etniske folkegrupper), har hørt evangeliet, da kommer Jesus tilbake.

Misjon er viktig for Gud

Med andre ord, vi vet ikke når Jesus kommer tilbake. Men vi vet at evangeliet først må forkynnes for alle mennesker.

Samtidig vet vi at over 2 milliarder mennesker bor på et sted i verden der det ikke finnes en lokal kirke, altså de har ikke hatt muligheten til å høre evangeliet. Så vi vet også at Jesus ikke kommer tilbake med det første.

Dette sier oss noe om hvor viktig misjon er for Gud. Han har nemlig koblet tidspunktet for sin egen sønns gjenkomst med vårt arbeid med å formidle evangeliet til alle mennesker.

Så viktig er misjon for Gud.

 

Brown Bag Photography / Lightstock

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.