Jesus har omsorg for de syke og svake i samfunnet, og vi er hans «hender og føtter»

Jesus har omsorg for de syke og svake i samfunnet, og vi er hans «hender og føtter»

Vi må ta både fysiske, psykiske og åndelige behov på alvor.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

Denne teksten ble først publisert på NLM.no.

Hovedoppgaven min her i Indonesia er å arbeide med bistandsprosjektene våre.

For tiden jobber jeg med å starte opp to nye prosjekter og sørge for at disse blir så gode som mulig, og at midlene som brukes når langt.

Noen ganger får jeg spørsmål om hvordan bistandsprosjekter bidrar til Misjonssambandets mål og visjon.

Hva er målet med bistand?

«Verden for Kristus» inkluderer at vi ser hele mennesket med det som det innebærer av både fysiske, psykiske og åndelige behov. Vi ser flere eksempler i Bibelen på hvordan Jesus Kristus hadde omsorg for hele mennesket, enten det var fysiske behov som sykdom og sult, eller åndelige behov som tilgivelse og frelse. Jesus ser begge deler.

For eksempel i historien om den lamme mannen som ble firt ned gjennom taket av vennene sine. Her ser Jesus til mannens både åndelige og fysiske behov, ved å tilgi hans synder og gi føttene hans kraft til å gå igjen.

For oss som er Guds representanter på denne jord, og som er kalt til å dele av hans kjærlighet, er det viktig for oss også å ha disse to tankene i hodet samtidig.

Det dere gjør mot en av mine minste, har dere gjort mot meg!

Et av de tydeligste eksemplene på at vi er kalt til å lindre fysisk nød, finner vi i Jesu lignelse om sauene og geitene, et bilde på dommens dag.

Menneskesønnen skiller menneskene i to grupper, illustrert av sauer og geiter, der sauene må gå til høyre og geitene til venstre.

«Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg;  jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg».’ (Matt 25:34-40)

Lenger ned i kapitlet forteller Jesus hva Menneskesønnen skal si til geitene på venstre side, mer eller mindre det motsatte budskapet.

Jesu hender og føtter

Gjennom denne lignelsen forteller Jesus oss at vi som er Hans etterfølgere, er Hans hender og føtter her på jord. Vi er kalt til å hjelpe mennesker, kalt til å se dem for den de er og der de er. Kalt til å dele av hans kjærlighet.

Dette fordi Jesus bryr seg om menneskets fysiske behov på denne jord og ønsker at Hans elskede skaperverk skal ha et så godt liv som mulig.

Gjennom bistandsprosjektene Misjonssambandet driver her i Indonesia og i hele verden, er det nettopp dette vi er med på å gjøre.

Mission Media / Lightstock

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

Denne teksten ble først publisert på NLM.no.