– I sommer opplevde jeg mange mirakel

– I sommer opplevde jeg mange mirakel

Andreas Nordli forteller at han fikk se Gud kalle mennesker til frelse og til å gå dit han kaller dem.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Det er ikke første gang jeg opplever slike mirakel. Det har skjedd mange ganger før. Men det er like mektig hver gang.

Den 25. juni arrangerte vi The Send i Telenor Arena. Dette ble det største tverrkirkelige møtet i Norge på over 20 år med over 9 300 solgte billetter. Det var der miraklene skjedde.

Et mirakel er noe som Gud gjør, noe umulig som Gud muliggjør. Vi kan be om et mirakel og vi kan legge til rette for et mirakel. Men det er bare Gud som kan gjøre et mirakel.

To mirakler Gud gjorde

Hvilke mirakler gjorde Gud?

  • Det første miraklet fra Telenor Arena er at Gud kalte mennesker til frelse. Og mennesker ble frelst. Vi har snakket med 120 personer i etterkant av The Send som sier at de tok imot Jesus som frelser den dagen. Frelsen er et mirakel som Gud gjør.
  • Det andre miraklet er at Gud kalte mennesker til misjon. Tusenvis løftet skoene sine den dagen som et symbol på at de sa ja til gå der Gud kaller dem – enten det er snakk om sine nabolag, sine skoler og studiesteder, til folkeslagene eller for å hjelpe vanskeligstilte barn.

Mirakelet er noe som skjer inni oss. Det er noe Gud gjør med hjertet vårt som får oss til å si ja. Han banker på hjertedøra mi og spør om jeg vil si ja; først ja til hans frelse og deretter ja til å tjene ham.

En menneskelig og en guddommelig ingrediens

Hva må til for at dette miraklet skal skje? Det trengs to ingredienser; en menneskelig ingrediens og en guddommelig ingrediens:

  • Den menneskelige ingrediensen er forkynnelsen av Guds ord. Paulus skriver i Romerbrevet 10,17 at troen kommer av å høre Guds ord forkynt. Dette gjelder både kallet til frelse og kallet til misjon.
  • Den guddommelige ingrediensen er Den hellige ånds virke i hjertet til den som har hørt Guds ord forkynt. Altså, når Den hellige ånd kan bruke Guds ord som forkynnes, så skapes kall i menneskers hjerter; kallet til frelse og kallet til misjon.

Og dette opplevde vi mange ganger i sommer på The Send. Det er et mirakel hver gang det skjer.

Vår jobb er deretter å si ja til kallet. Ingenting gjør meg mer glad enn når mennesker sier ja.

Kyrre Hovde

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.