– Hvorfor tror kristne at de kan være et vitne for Jesus uten å snakke om ham?

– Hvorfor tror kristne at de kan være et vitne for Jesus uten å snakke om ham?

Evangeliet er ikke en livsstil, det er et livsendrende budskap.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Denne saken er hentet fra SnakkOmTro.no, og gjengitt med tillatelse.

Det er trist at mange kristne har det jeg vil si er en fundamental misforståelse av evangeliets natur.

Evangeliet er ikke en livsstil. Det er et budskap som er drevet av innhold. Det finnes to typer budskap i verden:

  • Budskap som er drevet av adferd
  • Budskap som er drevet av innhold

Adferdsdrevet budskap

Jeg skal gi et eksempel på adferdsdrevet budskap. Barn forstår at de er elsket gjennom foreldrenes adferd, lenge før de forstår ord eller konsepter.

De forstår gjennom måten foreldrene oppfører seg på. Det er adferdsdrevet budskap.

Innholdsdrevet budskap

La meg gi et eksempel på et budskap som er drevet av innhold. La oss si at i morgen skal jeg fly fra Wien til Odessa i Ukraina. Flyet går klokken 14, og jeg må være på gaten 40 minutter før, og det er flight 27 fra WizzAir.

For å legge til litt drama kan vi si at livet mitt avhenger av at jeg kommer meg på akkurat det flyet.

Kan du elske meg til å rekke flyet? Nei. Den eneste måten jeg kan nå dette flyet på, er ved å få denne informasjonen på en måte som jeg forstår. Jeg må akseptere denne informasjonen og tro at den er sann.

Dette er et innholdsdrevet budskap. Evangeliet er ikke en livsstil. Det er et livsendrende budskap. Det er innholdsdrevet. Det må bli presentert, det må bli forklart og det må bli mottatt.

Sammenheng mellom oppførsel og innhold

Paulus sier: «Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkynner? Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? (…) Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord.» (Rom 10,14-15 og 17).

Troende må forstå at vi holder på med innhold. Men: det er en relasjon mellom oppførsel og innhold. Gud vil bruke vår oppførsel til å få en persons oppmerksomhet, til å vekke nysgjerrighet. Men oftere vil Gud bruke vår oppførsel til å bekrefte at budskapet vårt er sant. Men vi kan ikke blande oppførsel med innhold.

 

Denne saken er hentet fra SnakkOmTro.no, og er gjengitt med tillatelse.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Denne saken er hentet fra SnakkOmTro.no, og gjengitt med tillatelse.